Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Resebidrag och stimulansmedel

Utlysning av internationella stimulansmedel

Medicinska fakulteten utlyser internationella stimulansmedel för lärarmobilitet utanför Europa och för kontaktresor till presumtiva eller befintliga partneruniversitet i syfte att öka student- och lärarmobilitet, eller som på annat sätt främjar samarbete som överensstämmer med fakultetens handlingsplan för internationalisering.

Medicinska fakulteten utlyser internationella stimulansmedel 2 - 3 gånger per år. Informationen publiceras här under den aktuella utlysningsperioden.


Utbytestjänstgöring för statsanställda

Ett omfattande program med både korta och längre utbyten inom Norden, EU, internationella organisationer: UHR Utbytestjänstgöring för statsanställda.


Erasmus Staff Weeks and Job Shadowing

IMOTION (Integration and Promotion of Staff Training Courses at Universities across Europe) är ett projekt finansierat inom EUs satsning på livslångt lärande. På sidan hittar man en omfattande databas med information om personalfortbildningar som erbjuds i andra Erasmus+ länder samt möjligheter till jobbskuggning. IMOTION Staff Week Search.


ERASMUS+ Staff Mobility Training Courses

Genom Dorea Educational Institute och ShipCon hittar ni Erasmus+ Training Courses för personal.


Resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i syfte att stärka Lunds universitets samarbete med universitet utanför Europa

http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/resebidrag-for-kontaktresor-utanfor-europa

Travel grants  from the Knut and Alice Wallenberg Foundation aiming to reinforce Lund University’s cooperation with universities outside Europe

https://www.staff.lu.se/research-and-education/international-opportunities-and-partnerships/mobility-funding-for-staff/travel-grants-for-contact-trips-outside-europe


Erasmus lärarmobilitet

Lärare kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa. Mer information hittar du på: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/erasmus-for-mobilitet-inom-europa
Löpande ansökan


Erasmus personalfortbildning

Alla anställda vid Lunds universitet kan få finansiering för jobbskuggning, till exempel delta i det löpande arbetet vid ett partneruniversitet, företag eller organisation. Mer information hittar du på: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/erasmus-for-mobilitet-inom-europa
Deadline varje år är i början av december och början av juni.


Resebidrag

Lärare, forskare och administratörer vid Lunds universitet, som arbetar med att främja samarbete mellan europeiska universitet inom Erasmus+ kan söka resebidrag. Mer information hittar du på: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/resebidrag-for-utveckling-av-det-europeiska-utbildningssamarbetet-inom-erasmus
Deadline varje år är i slutet av september och i slutet av februari.

Läs mer om olika internationella finansieringsmöjligheter:  http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten