Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Resebidrag och stimulansmedel

Utlysning av internationella stimulansmedel 2018

Berörda inbjudes att söka internationella stimulansmedel för riktade åtgärder kring internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå inom medicinska fakulteten (se utlysningen i filen nedan). Ansökan ska ligga i linje med fakultetens handlingsplaner för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå, se utlysning för mer information. Sista ansökningsdatum är den 1 mars 2018. Ansökningsblankett för internationell stimulans scannas och skickas till Elisabeth.Axell@med.lu.se, senast den 1 mars 2018.

Resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i syfte att stärka Lunds universitets samarbete med universitet utanför Europa

http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/resebidrag-for-kontaktresor-utanfor-europa

Travel grants  from the Knut and Alice Wallenberg Foundation aiming to reinforce Lund University’s cooperation with universities outside Europe

http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/resebidrag-for-kontaktresor-utanfor-europa 

Erasmus lärarmobilitet

Lärare kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa. Mer information hittar du på: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/erasmus-for-mobilitet-inom-europa
Löpande ansökan

Erasmus personalfortbildning

Alla anställda vid Lunds universitet kan få finansiering för jobbskuggning, till exempel delta i det löpande arbetet vid ett partneruniversitet, företag eller organisation. Mer information hittar du på: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/erasmus-for-mobilitet-inom-europa
Deadline varje år är i slutet av september och i slutet av februari.

Resebidrag

Lärare, forskare och administratörer vid Lunds universitet, som arbetar med att främja samarbete mellan europeiska universitet inom Erasmus+ kan söka resebidrag. Mer information hittar du på: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/resebidrag-for-utveckling-av-det-europeiska-utbildningssamarbetet-inom-erasmus
Deadline varje år är i slutet av september och i slutet av februari.

Läs mer om olika internationella finansieringsmöjligheter:  http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten