Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Internationell kommitté för läkarprogrammet

Ledamöter i kommittén t o m 2022-06-30 är:

Jesper Petersson (ordförande)

Kristina Källén (lärarrepresentant)

Lars Hagander (lärarrepresentant)

Anna Hultgårdh (lärarrepresentant)

Matilda Stjernqvist (studentrepresentant)

Agnes Lindgren (studentrepresentant)

Studievägledarna (Jenny Arfwedson/Helena Axelsson)

Elisabeth Axell (chef Internationella avdelningen)

Christina Jeppsson (Internationell koordinator, sekreterare)

Sofie Wallberg (Internationell koordinator)

Anna Graber-Soudry (Internationell koordinator) - tjänstledig 

Protokoll

Protokollen från och med 2020 finns att läsa på LU Box.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

RELATERAD INFORMATION

Kontakt:

Christina Jeppsson
Internationell koordinator
Tel: 046 - 222 14 71
E-post: christina.jeppsson@med.lu.se