Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Organisation

Vice dekan

Fakultetsledningen har ett särskilt ansvar för att leda det strategiska internationaliseringsarbetet vid fakulteten. Vice dekan för internationalisering och fakultetens representant i Lunds universitets internationella råd är David Gisselsson Nord.

Internationella kommittéer

Varje utbildningsnämnd vid Medicinska fakulteten har en internationell kommitté som ansvarar för internationella möjligheter för våra studenter, lärare, doktorander och övriga personal. De internationella kommittéerna lyder under utbildningsnämnderna.

Internationella avdelningen

Internationella avdelningen samordnar det strategiska internationaliseringsarbetet vid Medicinska fakulteten. Avdelningen bistår utbildningsprogrammen på samtliga nivåer i hanteringen av student- och lärar/personalmobilitet och samarbetsavtal. 

Årsrapporter internationalisering

Externa Relationer

Sektionen Externa relationer tillhör universitets centrala förvaltning och skapar förutsättningar i verksamheten för internationalisering av studenter och anställda. I uppdraget ingår även att kommunicera universitetets utbildningsutbud och möjligheter, såväl nationellt som internationellt.

Sektion Externa Relationer