Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Internationella kommittéer för utbildningsprogram

Internationella kommittéer

Samtliga utbildningar vid medicinska fakulteten har en internationell kommitté som ansvarar för internationella möjligheter för våra studenter. De internationella kommittéerna lyder under utbildningsnämnderna.

Internationell kommitté för logopedi och audiologi

Internationell kommitté för arbetsterapi

Internationell kommitté för fysioterapeutprogrammet

Internationell kommitté för röntgensjuksköterske-, sjuksköterske, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

Internationell kommitté för läkarprogrammet

Internationella kommittén för biomedicinprogrammet samt masterprogrammen i folkhälsa, biomedicin och medicinska vetenskaper

Internationella kommittén för forskarutbildningen


Handlingsplaner för internationalisering av samtliga utbildningsprogram 2016-2018