Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

STINT Teaching Sabbatical

Utlysning STINT Teaching Sabbatical - deadline 10 augusti 2021!

Om programmet

STINT Teaching Sabbatical är ett program som erbjuder forskare och lärare att tillbringa en hösttermin på ett av STINT:s elva partnerlärosäten i USA, Japan,Singapore och Hongkong. Programmet syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner förundervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas ochnya nätverk skapas.

Medicinska fakulteten kan nominera två kandidater. 
Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten vid LU.

Mer information om programmet och utlysningen samt rapporter från tidigare stipendiater finns att läsa på: STINT Teaching Sabbatical

Bedömningsgrunder, ansökan och intern nomineringsprocess

Bedömningsgrunder:
Bedömningen baseras på den sökandes pedagogiska meritförteckning och motivering till utbytet, samt tillstyrkan och motivering av prefekt eller motsvarande.
Den sökandes motivering ska innehålla ett välgrundat pedagogiskt resonemang kring vad man vill uppnå med utbytet. Det ska även framgå:

 • Hur utbytet kommer att bidra till den egna kompetensen och lärargärningen.
 • Hur erfarenheter av utbytet ska leda till utveckling av den egna organisationens pedagogiska verksamhet.
 • Hur utbytet är relevant för, och förankrat i, den egna organisationen.

Ansökningsblankett:
Ansökningsblankett:  

 

Skickas till elisabeth.axell@med.lu.se senast 10 augusti 2021

OBS! Det är viktigt att respektera max antal ord i blanketten.

Förtydligande rörande ansökningsblankett

 • Institutional contact person - fylls i av prefekt i samråd med kandidatens närmaste chef. Detsamma ska även ta ställning till och bocka för "I hereby guarantee that ..." och "If the nominated candidate is selected". Det är kandidatens institution som bär kostnaderna för försäkring.
 • Candidate contact data - fylls i av kandidaten
 • If three candidates are nominated, one has to be given a reserve status (see the call text). Please check the appropriate box - detta används av LUs centrala förvaltningen och skall därför lämnas tom av kandidaten.
 • In order to facilitate the review process at our partner universities, please state the name/s of department/s at the respective university/college that matches the candidates profile - detta måste fyllas i.
 • Summary - fylls i av kandidaten
 • Academic background and profile - fylls i av kandidaten
 • Motives and expectations - fylls i av kandidaten
 • Nomination: Why was this candidate nominated? - fylls i av prefekt i samråd med kandidatens närmaste chef.
 • Nomination: Expected institutional impact - fylls i av prefekt i samråd med kandidatens närmaste chef. 

Interna nomineringsprocess:

Läs om den interna nomineringsprocessen här.

Frågor? Kontakta Elisabeth.axell@med.lu.se

Kontakt

Maria Sjöström

Koordinator, Internationella avdelningen

E-post: Maria.sjostrom@med.lu.se

Telefon:+46 46 222 14 98