Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Internationella möjligheter

Du som är medarbetare vid LU, doktorand eller har en annan anställning där du undervisar LU:s studenter har möjlighet att söka bidrag till fortbildning och kompetensutveckling utomlands. Du kan till exempel:

  • lära dig mer om olika arbetssätt
  • undervisa
  • utveckla pedagogiska färdigheter eller språkkunskaper
  • prova på nya tekniker eller metoder
  • göra studiebesök eller jobbskugga
  • ta del av en kurs, seminarium eller workshop
  • gå en språkkurs

Önskan om internationell mobilitet kan ingå i den individuella kompetensutvecklingsplanen. Det finns goda möjligheter att som medarbetare söka finansiering för sina besök utomlands.