Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kontakt

Forskarutbildningskansliet

Forskarutbildningskansliet sköter den administrativa delen av forskarutbildningen. Vi administrerar antagningar, kurser, disputationer, resebidrag, studiefinansiering samt ansvarar även för information på hemsidan, remisser och andra övergripande frågor som rör utbildningen på forskarnivå.

Har ni några frågor får ni gärna kontakta kansliet, lättast når ni oss via e-post.

emma roybon

Emma Roybon

Forskningsadministrativ chef

Emma.Roybon@med.lu.se
046-222 72 18

Övergripande administrativt ansvar för fakultetens forskarutbildning.

anette saltin

Anette Saltin

Forskarutbildningskoordinator

Anette.Saltin@med.lu.se
046-222 49 26

Antagning till forskarutbildning, individuell studieplan, resebidrag för forskarstuderande, studiefinansiering, disputationer. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden.

 

Vakans

Forskarutbildningskoordinator

phdcourses@med.lu.se

Administrerar kurser på forskarutbildningsnivå.

 

Maria Sjöström

Internationell koordinator

Maria.Sjostrom@med.lu.se 
046-222 14 98

Koordinator för internationella frågor rörande utbildning på forskarnivå. 

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden arbetar på delegation från fakultetsstyrelsen och handlägger ärenden rörande fakultetens utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningsnämnden beslutar bl a om antagningar och disputationer samt fördelar resebidrag och studiefinansiering.

karin jirstroem

Karin Jirström

Professor, vice dekan
Ordförande i Forskarutbildningsnämnden                                                                                                             

E-post: Karin.Jirstrom@med.lu.se
Tel: 046-222 08 29, 0727-22 14 15

Arbetsgruppen för kvalitetssäkringssystem 

Karin Jirström, professor, vice dekan
Göran Karlsson, vice ordförande i FUN
Eva Ageberg, FU-prefekt
David Paulsson, kvalitetssamordnare
Emma Roybon, forskningsadministrativ chef
Anette Saltin, forskarutbildningskoordinator
Christopher Godina, doktorandrepresentant

Beredningsgruppen för forskarutbildningskurser

Jan Lexell, studiekoordinator (sammankallande)
Jack Palmieri, doktorandrepresentant
Vakans, forskarutbildningskoordinator

Arbetsgruppen för att stärka examinationen av doktorander

Marcus Järås, docent (sammankallande)
Göran Karlsson, universitetslektor 
Karin Jirström, professor, vice dekan
Johan Flygare, docent, FU-prefekt
Olga Göransson, professor, kursansvarig för portfolion
Jan Lexell, professor
Christopher Godina, doktorandrepresentant
Anette Saltin, forskarutbildningskoordinator

Arbetsgruppen för internationalisering

David Gisselsson Nord, professor
Inger Hallström, professor 
Anja Meissner, bitr universitetslektor 
Anette Agardh, professor
Predrag Bakic, postdoc
Maria Sjöström, internationell koordinator (sammankallande)
Emma Roybon, forskningsadministrativ chef
Anette Saltin, forskarutbildningskoordinator
Sakshi Vats, doktorandrepresentant

Granskningsgrupp för avhandlingsmaterial

Göran Karlsson, univ lektor
Jan Lexell, professor
Karin Leandersson, professor
Ylva Bengtsson, doktorandrepresentant
Anette Saltin, forskarutbildningskoordinator (ev förfrågningar ska skickas till Anette.Saltin@med.lu.se)

Institutionernas forskarutbildningsorganisation

På varje institution finns det en biträdande prefekt för utbildning på forskarnivå. Den biträdande prefekten arbetar på delegation från prefekten och är en institutionell resurs som skall tillvarata doktorandernas intressen och underlätta handledarnas och institutionsledningens hantering av forskarutbildningsfrågor.

Institution

Biträdande prefekt

Administratör

Inst för experimentell medicinsk vetenskap

Olga Göransson
Tel: 046-222 95 52
E-post: Olga.Goransson@med.lu.se 

Jens Nilsson
Tel: 046-222 77 88
E-post: Jens.Nilsson@med.lu.se

Inst för hälsovetenskaper

Eva Ageberg
Tel: 046-222 49 43
E-post: Eva.Ageberg@med.lu.se

Stina Elfverson 
Tel: 046-222 19 42
E-post: Stina.Elfverson@med.lu.se

Inst för kliniska vetenskaper, Lund

Stefan Hansson
Tel: 046-222 30 11
E-post: Stefan.Hansson@med.lu.se

Helén Åkesson
Tel: 046-222 06 75
E-post: Helen.Akesson@med.lu.se

Inst för kliniska vetenskaper, Malmö

Anette Agardh
Tel: 040-39 13 38
E-post: Anette.Agardh@med.lu.se

Kerstin Troein
Tel: 040-39 14 00
E-post: Kerstin.Troein@med.lu.se

Inst för laboratoriemedicin

Marcus Järås
Tel: 0723-87 36 03
E-post: marcus.jaras@med.lu.se

Petter Almqvist-Ingersoll
Tel: 046-222 15 16
E-post: petter.almqvist-ingersoll@med.lu.se

Inst för translationell medicin

Jan Astermark
Tel: 040-33 71 12
E-post: Jan.Astermark@med.lu.se

Diana Vaduva
Tel: 040-39 10 67
E-post: Diana.Vaduva@med.lu.se