Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kontakt

Forskarutbildningskansliet

Forskarutbildningskansliet sköter den administrativa delen av forskarutbildningen. Vi administrerar antagningar, kurser, disputationer, resebidrag, studiefinansiering samt ansvarar även för information på hemsidan, remisser och andra övergripande frågor som rör utbildningen på forskarnivå.

Har ni några frågor får ni gärna kontakta kansliet, lättast når ni oss via e-post.

emma roybon

Emma Roybon

Forskningsadministrativ chef

Emma.Roybon@med.lu.se
046-222 72 18

Övergripande administrativt ansvar för fakultetens forskarutbildning.

anette saltin

Anette Saltin

Forskarutbildningskoordinator

Anette.Saltin@med.lu.se
046-222 49 26

Antagning till forskarutbildning, resebidrag för forskarstuderande, studiefinansiering, disputationer. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden.

 

Kit Armini

Forskarutbildningskoordinator

Kit.Armini@med.lu.se

Administrerar kurser på forskarutbildningnivå, kliniska forskarskolan, humanbiologikursen, sommarforskarskolan och sommarstipendier.

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden arbetar på delegation från fakultetsstyrelsen och handlägger ärenden rörande fakultetens utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningsnämnden beslutar bl a om antagningar och disputationer samt fördelar resebidrag och studiefinansiering.

heiko herwald

Heiko Herwald

Professor, vice dekan
Ordförande i Forskarutbildningsnämnden                                                                                                             

E-post: Heiko.Herwald@med.lu.se
Tel: 046-222 41 82

Arbetsgruppen för kvalitetsbedömningar av avhandlingar

Marju Orho-Melander, professor (sammankallande)
David Ley, professor
Frida Petersson, doktorandrepresentant
Selvi Celik, doktorandrepresentant

 

Beredningsgruppen för forskarutbildningskurser

Gudrun Edgren, professor (sammankallande)
Maria Haak, docent
Selvi Celik, doktorandrepresentant

Institutionernas forskarutbildningsorganisation

På varje institution finns det en biträdande prefekt för utbildning på forskarnivå. Den biträdande prefekten arbetar på delegation från prefekten och är en institutionell resurs som skall tillvarata doktorandernas intressen och underlätta handledarnas och institutionsledningens hantering av forskarutbildningsfrågor.

Institution

Biträdande prefekt

Administratör

Inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lund

Bengt-Olof Nilsson
Tel: 046-222 77 67
E-post: Bengt-Olof.Nilsson@med.lu.se 

Jens Nilsson
Tel: 046-222 77 88
E-post: Jens.Nilsson@med.lu.se

Inst för hälsovetenskaper, Lund o Malmö

Gerd Ahlström
Tel: 046-222 19 16
E-post: Gerd.Ahlstrom@med.lu.se

Magnus Persson
Tel: 046-222 19 85
E-post: Magnus_C.Persson@med.lu.se

Inst för kliniska vetenskaper, Lund

Karin Jirström
Tel: 046-222 08 29
E-post: Karin.Jirstrom@med.lu.se

Annika Törling-Ring
Tel: 046-17 30 69 el 046-17 31 28
E-post: Annika.Torling-Ring@med.lu.se

Inst för kliniska vetenskaper, Malmö

Lena Eliasson
Tel: 040-39 11 53
E-post: Lena.Eliasson@med.lu.se

Kerstin Troein
Tel: 040-39 14 00
E-post: Kerstin.Troein@med.lu.se

Inst för laboratoriemedicin, Lund

Anna Rignell-Hydbom
Tel: 046-17 72 80
E-post: Anna.Rignell-Hydbom@med.lu.se 

Anette Welin
Tel: 046-222 82 72
E-post: Anette.Welin@med.lu.se 

Inst för translationell medicin, Malmö

Yvonne Giwercman
Tel: 040-33 11 03
E-post: Yvonne.Lundberg_Giwercman@med.lu.se

Elin Gudmundson
Tel: 040-39 11 54
E-post: Elin.Gudmundson@med.lu.se