Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kontakt

Forskarutbildningskansliet

Forskarutbildningskansliet sköter den administrativa delen av forskarutbildningen. Vi administrerar antagningar, kurser, disputationer, resebidrag, studiefinansiering samt ansvarar även för information på hemsidan, remisser och andra övergripande frågor som rör utbildningen på forskarnivå.

Har ni några frågor får ni gärna kontakta kansliet, lättast når ni oss via e-post.

emma roybon

Emma Roybon

Forskningsadministrativ chef

Emma.Roybon@med.lu.se
046-222 72 18

Övergripande administrativt ansvar för fakultetens forskarutbildning.

anette saltin

Anette Saltin

Forskarutbildningskoordinator

Anette.Saltin@med.lu.se
046-222 49 26

Antagning till forskarutbildning, resebidrag för forskarstuderande, studiefinansiering, disputationer. Sekreterare i forskarutbildningsnämnden.

anette aakerberg

Anette Åkerberg

Forskarutbildningskoordinator

Anette.Akerberg@med.lu.se alt phdcourses@med.lu.se
046-222 73 91

Administrerar kurser på forskarutbildningnivå och kliniska forskarskolan

anna beran

Anna Beran

Internationell koordinator, tjänstledig till 2021-06-01

Anna.Beran@med.lu.se 
046-222 14 98

Koordinator för internationella frågor rörande utbildning på forskarnivå. 

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden arbetar på delegation från fakultetsstyrelsen och handlägger ärenden rörande fakultetens utbildning på forskarnivå. Forskarutbildningsnämnden beslutar bl a om antagningar och disputationer samt fördelar resebidrag och studiefinansiering.

heiko herwald

Heiko Herwald

Professor, vice dekan
Ordförande i Forskarutbildningsnämnden                                                                                                             

E-post: Heiko.Herwald@med.lu.se
Tel: 046-222 41 82

Arbetsgruppen för kvalitetsbedömningar av avhandlingar

Heiko Herwald, professor, vice-dekan (sammankallande)
Inger Hallström, professor
Sophia Zackrisson, universitetslektor
Frida Palm, doktorandrepresentant
Selvi Celik, doktorandrepresentant

Arbetsgruppen för kvalitetssäkringssystem 

Gudrun Edgren, professor (sammankallande)
Heiko Herwald, professor, vice-dekan
Tomas Deierborg, docent
Karin Jirström, professor
Christina Gummesson, föreståndare MedCUL
Emma Roybon, forskningsadministrativ chef
Anette Saltin, forskarutbildningskoordinator
Selvi Celik, doktorandrepresentant

Beredningsgruppen för forskarutbildningskurser

Gudrun Edgren, professor em (sammankallande)
Tomas Deierborg, universitetslektor
Selvi Celik, doktorandrepresentant
Anette Åkerberg, forskarutbildningskoordinator

Arbetsgruppen för internationalisering

Heiko Herwald, professor, ordförande i FUN 

Bengt-Olof Nilsson, professor, bitr prefekt vid EMV

Inger Hallström, professor 
Anja Meissner, bitr universitetslektor 
Lars Hagander, docent
Anna Beran, internationell koordinator (sammankallande)
Elisabeth Axell, internationell chef
Emma Roybon, forskningsadministrativ chef
Anette Saltin, forskarutbildningskoordinator
Shelby Shrigley , doktorandrepresentant


Institutionernas forskarutbildningsorganisation

På varje institution finns det en biträdande prefekt för utbildning på forskarnivå. Den biträdande prefekten arbetar på delegation från prefekten och är en institutionell resurs som skall tillvarata doktorandernas intressen och underlätta handledarnas och institutionsledningens hantering av forskarutbildningsfrågor.

Institution

Biträdande prefekt

Administratör

Inst för experimentell medicinsk vetenskap

Bengt-Olof Nilsson
Tel: 046-222 77 67
E-post: Bengt-Olof.Nilsson@med.lu.se 

Jens Nilsson
Tel: 046-222 77 88
E-post: Jens.Nilsson@med.lu.se

Inst för hälsovetenskaper

Eva Ageberg
Tel: 046-222 49 43
E-post: Eva.Ageberg@med.lu.se

Magnus Persson
Tel: 046-222 19 85
E-post: Magnus_C.Persson@med.lu.se

Inst för kliniska vetenskaper, Lund

Karin Jirström
Tel: 046-222 08 29
E-post: Karin.Jirstrom@med.lu.se

Annika Törling-Ring
Tel: 046-17 30 69 el 046-17 31 28
E-post: Annika.Torling-Ring@med.lu.se

Inst för kliniska vetenskaper, Malmö

Lena Eliasson
Tel: 040-39 11 53
E-post: Lena.Eliasson@med.lu.se

Kerstin Troein
Tel: 040-39 14 00
E-post: Kerstin.Troein@med.lu.se

Inst för laboratoriemedicin

Johan Flygare
Tel: 046-222 06 87
E-post: Johan.Flygare@med.lu.se 

Andrea Nord
Tel: 046-222 15 16
E-post: Andrea.Nord@med.lu.se 

Inst för translationell medicin

Yvonne Giwercman
Tel: 040-33 11 03
E-post: Yvonne.Lundberg_Giwercman@med.lu.se

Diana Vaduva
Tel: 040-39 10 67
E-post: Diana.Vaduva@med.lu.se