Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forskarskola för kliniskt verksamma läkare

Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet ska genomföra en forskarskola för läkare under hösten, vintern och våren 2020-2021. Medicinska fakulteten står för kurskostnaderna, och verksamheter inom Region Skåne för läkarnas löner under fyra av kursens veckor. 

I kursen får deltagarna breda kunskaper om medicinsk forskning, förfarandet vid sökande av anslag inkl ALF-medel, vetenskapsteori, genusperspektiv, samarbete med industri/-media, epidemiologi/statistik, grundforskningsmetodik, läkemedelsprövningar, vetenskaplig kommunikation, presentationsteknik och etik.

Deltagande i samtliga kurser ger dispens från sju av de obligatoriska doktorandkurserna samt valbar kurs 1,5 hp:

  • Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik, (1,5 hp)
  • Muntlig kommunikation, (1,5 hp) 
  • Tillämpad statistik I, (1,5 hp)
  • Tillämpad statistik II, klinisk inriktning, (3 hp)
  • Forskningsetik, (1,5 hp)
  • Tillämpad kvalitativ metod I, (1,5 hp)
  • Kunskap i samverkan, (1,5 hp)
  • Valbar kurs (1,5 hp)

Läkare verksamma inom SUS, primärvården, laboratoriemedicin och psykiatri, samt andra sjukhus inom Region Skåne, som är registrerade doktorander vid kursstarten och genomgått- eller är antagna till introduktionskursen för doktorander har möjlighet att delta i kursen.

Antal deltagare: 40

Kursen ska genomföras på heltid under nio separata veckor: 

Vecka 39: Föreläsningsvecka
Vecka 40: Tillämpad statistik nivå I (tre och en halv dagar, måndag-onsdag och halva torsdagen, schemalagd tid, en och en halv dagars självstudier/examination)
Vecka 41 eller 45: Tillämpad kvalitativ metod I (20 doktorander per vecka)
Vecka 43 eller 46: Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik (20 doktorander per grupp)
Vecka 45, 46 eller 47: Forskningsetik (max 16 doktorander per grupp)
Vecka 4 och 5: Tillämpad statistik nivå II (inriktning mot klinisk forskning, 20 deltagare i varje grupp, 2 parallella kurser)
Vecka 7 eller 10: Muntlig kommunikation (20 doktorander per grupp)
Vecka 9 eller 12: Kunskap i samverkan (20 doktorander per grupp)

Tillämpad statistik nivå II har tre valbara inriktningar. En deltagare som önskar delta i tillämpad statistik nivå II med annan inriktning än klinisk forskning (epidemiologi och hälsovetenskap eller biomedicin och laboratoriemedicin) ansöker om plats till detta via ordinarie ansökningsförfarande. 

Kursledare är Diana Karpman, professor vid avdelning för pediatrik, som nås via mailadress: diana.karpman@med.lu.se eller 0706-65 49 47.

Under kursens gång väljer varje deltagare en mentor som är handledarkompetent kliniskt verksam läkare. Mer information om val av mentor sker under kursens gång. 

Ansökningsförfarande:
Verksamhetschefer väljer ut upp till tre lämpliga kandidater och anger i sin nominering i vilken rangordning de ska prioriteras. Kandidaterna ska vara läkare som är registrerade doktorander vid kursens start och som ännu inte genomgått halvtidskontroll. Deltagarna förväntas delta vid samtliga kursmoment även om kursen ges under deras randutbildning vilket kan behöva förankras hos fler än en verksamhetschef. Observera att Region Skåne finansierar fyra av kursveckorna och deltagarna behöver ha annan finansiering för övriga veckor. För AT-läkare gäller särskilda bestämmelser.

Namn på nominerade kandidater ska av verksamhetschef skickas till anette.akerberg@med.lu.se under ansökningsperioden 2 mars - 3 april 2020

Blanketter

Namn på nominerade kandidater ska av verksamhetschef skickas till anette.akerberg@med.lu.se

Nomineringsperiod: 2 mars -3 april 2020.