Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nytt system för individuella studieplaner

I detta system för individuella studieplaner startar processen med att handledaren loggar in och skapar en studieplan. Denna ska sedan godkännas av doktorand, FU-prefekt, och slutligen fastställas av ordförande i Forskarutbildningsnämnden. 

Inloggning i systemet

Använd valfri webbläsare, förutom Safari eller Microsoft Explorer, när du loggar in och arbetar i ISP-systemet.

Inloggning sker på följande adress:

Manualer

För handledare:

För doktorander: 

Tekniska frågor angående studieplanen, kontakta Anette.Saltin@med.lu.se

För frågor angående innehållet, kontakta Emma.Roybon@med.lu.se

Vid problem med att logga in med LUCAT, kontakta LUCAT-ansvarig vid din institution.