Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Tekniska frågor angående studieplanen, kontakta Anette.Saltin@med.lu.se

För frågor angående innehållet, kontakta Emma.Roybon@med.lu.se

Vid problem med att logga in med LUCAT, kontakta LUCAT-ansvarig vid din institution.