Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Äldre versioner av allmänna studieplaner

Antagningsdatum 1 januari 2018 - 31 december 2018

Antagningsdatum mellan 1 juli 2017 - 31 december 2017

Antagningsdatum mellan 1 januari 2016 - 30 juni 2017

Antagningsdatum mellan 1 januari 2015 - 31 december 2015

Antagningsdatum efter den 1 juli 2013 - endast Hälsovetenskaper

Antagningsdatum mellan 1 januari 2012 - 31 december 2014

Antagningsdatum mellan 1 juli 2010 - 31 december 2011

Antagningsdatum mellan 1 juli 2007- 30 juni 2010