Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Allmänna studieplaner

Allmänna studieplaner för forskarutbildningen

De allmänna studieplanerna utgör det ramverk som ligger bakom den individuella studieplan som upprättas för varje student.

Från och med den 1 juli 2021 antas alla doktorander till Forskarskolan i medicinsk vetenskap. En ny allmän studieplan gäller därmed från och med detta datum. 

Nya allmänna studieplaner för doktorander antagna fr o m den 2021-07-01

Tidigare versioner av allmänna studieplaner

Allmänna studieplaner för doktorander antagna mellan 2021-01-01 - 2021-06-30

Allmänna studieplaner för doktorander antagna mellan 2020-01-01 - 2020-12-31

För de doktorander som är antagna mellan 2019-01-01 - 2019-12-31 gäller nedanstående allmänna studieplaner.

De doktorander som är antagna före 2019-01-01 är registrerade i något av de ämnen som tidigare fanns dvs

  • Biomedicin
  • Laboratoriemedicin
  • Klinisk medicin
  • Hälsovetenskap (Vårdvetenskap fram till 2013-06-30)
  • Folkhälsovetenskap.

Dessa ämnen kvarstår och doktorsexamen utfärdas i det ämne som man antogs till. För allmänna studieplaner för dessa ämnen, se länk i högermarginal till äldre versioner av studieplanerna.