Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Vid konflikt mellan handledare och doktorand

Under forskarutbildningen kan det uppstå meningsskiljaktigheter mellan handledare och doktorand. Ibland kan sådana utvecklas till konflikter som i värsta fall kan bli infekterade och få negativa konskevenser för såväl doktorand, handledare som projekt. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande så att konflikter kan undvikas. Skulle konflikt trots det uppstå, är det angeläget för både doktorand och handledare att känna till de resurser och rutiner som finns i samband med en konflikt. 

Medicinska fakulteten har fastställt en handlingsplan vid konflikter mellan handledare och doktorand.  Handlingsplanen finns både råd om hur man arbetar med att förebygga konflikter och även hur en konflikt kan hanteras om den uppstår.  I planen finns kontaktinformation till olika instanser som kan ge råd och stöd. 

Kontakt

Kontaktuppgifter till Forskarutbildningskansliet, Biträdande prefekter för utbildning på forskarnivå och Forskarutbildningsnämnden