Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

När studierna inte går enligt plan

Behöver du avsluta eller ta ett uppehåll från dina forskarutbildningsstudier?

Av olika anledningar kan det bli aktuellt att avsluta sina forskarutbildningsstudier, eller ta ett uppehåll under en period. 

Studieupphåll

En anledning till att ta ett uppehåll kan vara att man t.ex. är antagen till studier på deltid i kombination med klinisk tjänstgöring. Arbetet vid kliniken kan kräva mer närvaro under en period, vilket gör att man behöver ta ett studieuppehåll. Det är då viktigt att studieuppehållet registreras i den individuella studieplanen samt i LADOK som minskad aktivitet. 

Studieavbrott

Det kan även vara så att man en bit in i utbildningen upplever att en forskarutbildning inte var som förväntat och man vill avbryta utbildningen. Det kan även vara andra förändringar utanför utbildningen som påverkar och leder till att man vill avbryta sin utbildning. För att göra ett studieavbrott ska följande blankett lämnas in "Studieavbrott / Discontinuation of studies", som hittas på sidan för blanketter: 

Examineras med en licentiatexamen

Ett alternativ till att studera i fyra år på heltid och avsluta med en doktorsavhandling, är att istället efter två år av heltidsstudier avsluta med en licentiatexamen. Detta kan vara ett alternativ om man känner att man inte vill eller har möjlighet att fullfölja en fyraårig utbildning. Du kan läsa mer om kraven för en licentiatexamen här: 

Har du frågor om du vill pausa eller avsluta dina studier, så är du välkommen att kontakta din FU-prefekt eller Forskarutbildningskansliet.