Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Nätverk och stöd

Under studietiden kan det vara värdefullt att delta i nätverk och seminarier. Att få kontakt med andra doktorander kan vara ett gott stöd under forskarutbildningen. Det kan också vara så att man behöver stöd av doktorandkåren eller doktorandombudsmannen när situationer uppstår som man behöver hjälp med. På denna sida hittar du länkar till just kårer, seminarieserier, handlingsplan vid konflikt, samt information om hur man gör när studierna inte går som planerat.