Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Tillämpad statistik III - Tidsserieanalys i klinisk epidemiologi och miljöepidemiologi

Kursledare
Anna Oudin, statistiker anna.oudin@med.lu.se

Övriga kurslärare
Antonio Gasparrini, statistiker London School of Hygiene and Tropical Medicine
Ana Vicedo-Cabrera, statistiker London School of Hygiene and Tropical Medicine
Daniel Oudin Åström, statistiker Lunds universitet
Andreas Tornevi, statistiker Umeå universitet

 
Målgrupp 
Kursen ges på heltid för doktorander vid Medicinska fakulteten i Lund. Den är i mån av plats även öppen för disputerade forskare och andra intresserade vid Medicinska fakulteten och andra fakulteter, samt för doktorander vid andra lärosäten. Förkunskaper motsvarande de tillämpade statistikkurserna på nivå I och II inom forskarutbildningen krävs. Vana vid att använda programvara för statistiska analyser förutsätts.

Kursen ges på engelska.

Poäng
 1,5hp 

Kurstillfälle
 7- 9 oktober 2019.

Deltagarantal
 20 

Plats 
 Lund eller Malmö- sal meddelas antagna personer

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktion till tidsserieanalys och en beskrivning av typsituationer som lämpar sig för tidsserieanalys. Kursen ger sedan en fördjupning av statistisk analys och tolkning av tidsseriedata i olika typsituationer.

I kursen ingår följande teman

1) Introduktion till tidsserieanalys - Definition - Typsituationer – Studiedesign
2) Deskription av data
3) Klassisk tidsserieanalys
4) Case-crossover metodik
5) Distributed lag Nonlinear models

Kursupplägg
I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar i form av datorlaborationer. Genom de praktiska övningarna lär sig deltagarna tillämpa olika metoder för analys av tidsseriedata och får en förståelse för hur metoderna skiljer sig åt. Kursen förutsätter kunskap i statistikprogrammet R. Tillgång till bärbar dator med R korrekt installerad förutsätts.

Kurslitteratur
Artiklar samt annat undervisningsmaterial som delas ut inför kursstarten samt löpande under kursens gång. 
 Tillgång till bärbar dator med den valda programvaran korrekt installerad förutsätts.

ANSÖKNINGSBLANKETT

Kursen är inställd pga för få sökande.