Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Tillämpad statistik III – Statistiska metoder för upprepade mätningar

Kursledare
Jonas Björk, professor i epidemiologi, jonas.bjork@med.lu.se
Aldana Rossa, aldana.rosso@med.lu.se

Målgrupp

Målgruppen är doktorander vid Medicinska fakulteten som har empiriskt grundade forskningsprojekt med inslag av upprepade mätningar. Förkunskaper motsvarande de tillämpade statistikkurserna på nivå I och II inom forskarutbildningen krävs. Deltagarna kan välja mellan att genomföra datorlaborationerna i något av de programpaket som rekommenderas vid respektive kurstillfälle, t.ex. SPSS, STATA, R, eller SAS. Tillgång till bärbar dator med den valda programvaran korrekt installerad förutsätts. 

Tid

Hösten 2021:

Tisdag: 16 /11  09:00 – 16:00

Tisdag: 23 /11 09:00 – 16:00

Tisdag: 30 /11  09:00 – 16:00

Fredag 3/12 Hemtenta

Utöver detta behövs ytterligare tid motsvarande två heldagar för självstudier och arbete med hemtentamen. 

Poäng
1,5 hp - 40 timmar

Antal platser: 20

Plats
Kursen ges digitalt.

Kursinnehåll

Kursen ges på engelska och innehåller följande tre teman:
 1) Introduktion till upprepade mätningar

 •  Statistiskt beroende
 •  Hierarkiska data
 • Hur fel blir det om uppreningarna (beroendet) ignoreras i de statistiska analyserna?
 • Enkla statistiska metoder, parametriska och icke-parametriska, som bygger på att upprepningarna per individ först sammanfattas

2) Introduktion till mixade regressionsmodeller (mixed models)

 •  Enkel linjär regression
 •  Utvidgning till den mixade regressionsmodellen
 •  Fixa och slumpmässiga effekter
 •  Olika kovariansstrukturer 3) Upprepade mätningar – mer avancerade aspekter
 •  Studiedesign
 •  Hantering av tidseffekter
 •  Test av interaktion
 •  Resultatpresentation
 •  Modellkontroll
 •  Jämförelser med ANOVA för upprepade mätningar
 •  Saknade värden 

Denna fördjupningskurs (nivå III) i tillämpad statistik ger deltagaren nödvändiga verktyg för att kunna planera, analysera och utvärdera empiriska undersökningar baserade på upprepade mätningar av kvantitativa utfall. Kursen inleds med en bred introduktion till upprepade mätningar, problem och vanliga fallgropar, samt enkla angreppssätt som kan användas för att hantera upprepade mätningar i de statistiska analyserna. Kursen fokuserar på upprepade mätningar per individ, men även upprepningar inom andra typer av kluster, t.ex. familjer, arbetsplatser eller bostadsområden, kommer att beröras. Stor vikt läggs fortsättningsvis vid mixade regressionsanalys (mixed regression models) som verktyg för att hantera det statistiska beroende som upprepade mätningar genererar. I den avslutande delen av kursen tas mer avancerade aspekter upp såsom studiedesign, hantering av tidseffekter, test av interaktion mellan behandling (exponering) och tid, resultatpresentation, validitetsaspekter samt jämförelser med ANOVA. 

Kurslitteratur
Artiklar samt annat undervisningsmaterial som delas ut inför kursstarten samt löpande under kursens gång. 
När du anmäler dig till kursen, vänligen ange vad för programpaket du använder (till exempel SPSS, STATA, SAS eller R).

Ansökan

Ansök nu! Ansökan för denna kurs hösten 2021 är öppen!