Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Tillämpad statistik III – Överlevnadsanalys

Kursledare
Philippe Wagner, statistiker philippe.wagner@med.lu.se
Jonas Björk, jonas.bjork@med.lu.se

Övriga kurslärare
Alexandra Turkiewicz, Aleksandra.Turkiewicz@med.lu.se
Aldana Rosso, Aldana.Rosso@skane.se

 
Målgrupp 
Kursen ges på heltid för doktorander vid Medicinska fakulteten i Lund. Den är i mån av plats, dock max 50% av deltagarna, även öppen för disputerade forskare och andra intresserade vid Medicinska fakulteten och andra fakulteter, samt för doktorander vid andra lärosäten. Förkunskaper motsvarande de tillämpade statistikkurserna på nivå I och II inom forskarutbildningen krävs. Vana vid att använda programvara för statistiska analyser förutsätts.

Kursen ges på engelska.

Poäng
1,5hp 

Kurstillfälle
21-25 Januari 2019. Kursen hålls på engelska

Deltagare
20 

Plats 
Lund - sal meddelas antagna doktorander

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktion till överlevnadsanalys och en beskrivning av typsituationer som lämpar sig för överlevnadsanalys. Kursen ger sedan en fördjupning av statistisk analys och tolkning av överlevnadsdata i olika typsituationer.

I kursen ingår följande fem teman:

1) Introduktion till överlevnadsanalys

 • Definition
 • Typsituationer
 • Studiedesign

2) Deskription av data

 • Överlevnadskurvor
 • Life tables
 • Kaplan-Meier skattningar

3) Analys av gruppskillnader

 • Kaplan-Meier skattningar och konfidensintervall
 • Log-rank test 4) Analys av gruppskillnader – fördjupning
 • Förväxling av effekter (confounding)
 • Stratifierat log-rank test
 • Hasardbegreppet
 • Cox regression
 • Log-minus-log-grafer
 • Schoenfeld residualer

5) Cox-regression – teoretisk fördjupning

 • Sampling från riskmängden – likheter med nästlade fall-kontrollstudier
 • Likheter mellan hasard- och incidenskvoter 

Kurslitteratur
Artiklar samt annat undervisningsmaterial som delas ut inför kursstarten samt löpande under kursens gång. 
Tillgång till bärbar dator med den valda programvaran korrekt installerad förutsätts.

Ansökningsblankett

Sista ansökningsdag för våren 2019 är 15 oktober.