Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Tillämpad epidemiologi och statistik III: Kausal inferens med icke-randomiserad data

3 hp (halvtid)

Datum
2-27 november 2020

Antal platser
15

Språk
Engelska

Lärare
Ali Kiadaliri, docent, FD, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet (ali.kiadaliri@med.lu.se)
Carl Bonander, docent, FD, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet (carl.bonander@gu.se)
Anton Nilsson, biträdande forskare, FD, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet (anton.nilsson@med.lu.se)

Examinator
Jonas Björk, professor, FD, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet (jonas.bjork@med.lu.se)

Plats
Kursen ges digitalt via Zoom, med anledning av Covid-19.

2-3 november: Individuella förberedelser, såsom att lära sig grundläggande Stata-kommandon för dem som inte är bekanta med detta program sedan tidigare

4-5 november: Föreläsningar och övningar klockan 13-17 den 4 november och 9-17 den 5 november.

6-17 november: Självstudier och uppgifter

18-19 november: Föreläsningar och övningar klockan 13-17 den 18 november och 9-17 den 19 november

20-27 november: Självstudier och hemtenta

Målgrupp
Primärt doktorander i medicin men även postdoks i mån av plats. Deltagare ska ha genomgått Tillämpad statistik I och II eller motsvarande med godkända resultat.

Kursinnehåll och syfte
I forskning som bygger på observationsdata och inte randomiserade experiment är det ofta svårt att dra slutsatser om orsak och verkan eftersom behandlingen eller exponeringen kan vara relaterad till andra faktorer som också påverkar utfallet (s.k. förväxling eller ”confounding”). Denna kurs går igenom ett antal metoder som kan användas för att erhålla trovärdiga skattningar av kausala effekter också i observationsdata, framförallt genom att utnyttja slumpmässiga egenskaper i data, så kallade kvasiexperiment. De genomgångna metoderna kan användas i olika tillämpningar, däribland utvärderingar av behandlingar som implementerats i vissa regioner men inte i andra, behandlingar som tillhandahålls individer som faller över/under bestämda tröskelvärden samt exponeringar med genetiska bestämningsfaktorer (utnyttjas i ”mendelsk randomisering”).

Mer specifikt har kursen följande innehåll:

- Kausal inferens enligt potentiella utfallsmodellen

- Intern och extern validitet, och hot mot dessa

- Justering för kända förväxlingsfaktorer och begränsningar med denna ansats

- Översikt av icke-randomiserade (kvasiexperimentella) studiedesigner, med betoning på:

  • Instrumentvariabelanalys
  • Skillnader i skillnader (”difference-in-differences design”)
  • Regressionsdiskontinuitet (”regression discontinuity design”)

Litteratur
En uppsättning artiklar som delas ut under kursen.

Ansökningsblankett

Sista dag för ansökan är 9 oktober.