Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Perspektiv på genus och intersektionalitet i medicinsk och hälsovetenskaplig forskning

Kursledare
Anna Kristensson Ekwall (kursansvarig), anna.kristensson_ekwall@med.lu.se 
Maria Wemrell (lärare), maria.wemrell@genus.lu.se

Examinator
Anna Kristensson Ekwall

Målgrupp 
Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten. Kursen ges online och är öppen även för forskarstuderande i medicin och hälsovetenskap vid andra lärosäten. Kursen hålls på svenska. 

Poäng
3 högskolepoäng

Tid
12 okt.-3 dec. hösten 2021, enligt schema nedan.

Obligatoriska kurstillfällen:

tis 12 okt kl 9-10

tors 4 nov kl 10-12 (13-15)

tis 9 nov kl 10-12 (13-15)

fre 3 dec kl 10-12 (13-15)

(Tiderna inom parentes kan bli aktuella beroende på antalet deltagare)

Deltagarantal
5 - 20

Syfte
Syftet med kursen är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om genus och intersektionalitet, samt förmåga att planera en intersektionell analys av ett givet problem inom det egna avhandlingsområdet. Kursen ska även bidra till att göra deltagarna bättre förberedda för att utifrån genus- och intersektionalitetsperspektiv kunna kritiskt granska forskning som rör människor. 

Mål
Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande självständigt kunna:
- beskriva teorier som ligger till grund för intersektionalitetsbegreppet
- kritiskt reflektera över hur samspelet mellan maktordningar byggda på kategoriseringar kan påverka individens hälsa
- diskutera genus och intersektionalitet i relation till det egna avhandlingsarbetet
- känna till exempel på hur intersektionell analys kan genomföras
- planera en intersektionell analys relaterad till det egna avhandlingsområdet

Genomförande
Kursen genomförs helt nätbaserat. Undervisningen består av inspelade föreläsningar, kurslitteratur, inlämningsuppgifter, diskussion på kursens webbplats samt seminarier. I kursen ingår två obligatoriska seminarier. Frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Sammanlagt omfattar kursen 10 dagar (ca 80 timmar) förlagda under 8 veckor.
(Notera att detta inte är en statistikkurs. Studenterna kommer att få exempel på tillvägagångssätt för kvalitativ och kvantitativ intersektionell analys, men undervisningen rymmer inte praktiskt utförande.)

Examination 
För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i diskussionsforum på kursens hemsida, närvaro vid seminarier samt genomförande av en skriftlig inlämningsuppgift i par och en individuell skriftlig inlämningsuppgift.  

Litteratur 
Tillkännages inför kursstart. 

Ansökningsblankett

Ansökan för hösten 2021 är öppen.