Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Tillgodoräknande av kurser

Ansökan för tillgodoräkning av kurser
Den som har läst, eller planerar att läsa, kurser vid annat lärosäte och som anser att dessa kan tillgodoräknas istället för någon av de obligatoriska kurserna kan ansöka om tillgodoräkning. Beviljat tillgodoräknande förkortar utbildning på forskarnivå motsvarande tid. Oberserva att detta inte sker automatiskt utan först efter inskickad förfrågan/ansökan till forskarutbildningens kansli.

Ansökningsblankett finns i kolumnen till höger. OBS: för att kursledaren ska kunna ta beslut om tillgodoräknande behöver du bifoga kursintyg, kursplan och kursschema för den/de kurser du vill ska ligga till grund för tillgodoräknandet. Skicka din ansökan till PhDcourses@med.lu.se

Följande kurser kan tillgodoräknas:

 • Grundläggande kurs i forskningsmetodik (VMFU19) 30hp 
  Kursen ger dispens för kurserna i Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Valbar kurs 1,5 hp, Statistiska metoder inom medicinsk forskning, (gäller för doktorander antagna till forskarutbildning t.o.m. 2015-12-31), resp. Tillämpad statistik I, (gäller för doktorander antagna till forskarutbildningen 2015-01-01 eller senare). Doktorander antagna mellan 2017-07-01 och 2021-06-30 får dessutom tillgodoräkna sig Tillämpad kvalitativ metod I. 
 • Grundläggande kurs i forskningsmetodik (VMFU50) 30hp 
  Kursen ger dispens för kurserna i Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I och Valbar kurs 1,5 hp.  Doktorander antagna mellan 2017-07-01 och 2021-06-30 får dessutom tillgodoräkna sig Tillämpad kvalitativ metod I. 
 • Djurexperimentella kurser (BIMM12, BIMM17, BIMM18) 
  Kursen ger dispens för kursen i Försöksdjursvetenskap. BIMM18 ger även dispens för Tillämpad statistik I, om antagen till forskarutbildning 2015-01-01 eller senare.
 • Biomedicin: Biomedicinsk profession (BIMM32) om antagen före 2015-01-01 till forskarutbildningen
  Kursen ger dispens för Forskningsetik 1,5hp, Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Statistiska metoder inom medicinsk vetenskap samt valbar kurs på 1,5hp. 
 • Biomedicin: Biomedicinsk profession (BIMM32) om antagen mellan 2015-01-01 och 2020-12-31 till forskarutbildningen
  Kursen ger dispens för Forskningsetik 1,5hp, Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I, Introduktionskursen samt valbar kurs på 1,5hp.
 • Biomedicin: Biomedicinsk profession (BIMM32) om antagen mellan 2015-01-01 och 2020-12-31 till forskarutbildningen
  Kursen ger dispens för Forskningsetik 1,5hp, Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I, Introduktionskursen samt valbar kurs på 1,5hp
 • Biomedicin: Biomedicinsk profession (BIMM32) om antagen från och med 2021-07-01 till forskarutbildningen
  Kursen ger dispens för Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I, Introduktionskursen samt valbar kurs på 1,5hp
 • Biomedicin: Biomedicinsk profession (BIMM34) om antagen mellan 2015-01-01 och 2021-06-30 till forskarutbildningen
  Kursen ger dispens för Forskningsetik 1,5hp, Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I och II samt valbar kurs på 1,5hp. För antagna från och med 2021-07-01 ger kursen dispens för Muntlig kommunikation, Vetenskaplig kommunikation, Tillämpad statistik I och II samt valbar kurs på 1,5hp
 • MPHN23 Folkhälsovetenskap: Epidemiologi och biostatistik
  Kursen ger dispens för Tillämpad statistik I. 
 • MEFD001, Försöksdjursvetenskap
  Om antagen mellan 2017-07-01 och 2021-06-30 ger kursens teoretiska del dispens för Tillämpad kvalitativ metod 1,5hp.
 • MESLEF1, Svensk lagstiftning och etik inom försöksdjursvetenskap
  Om antagen mellan 2017-07-01 och 2021-06-30 ger kursen dispens för Tillämpad kvalitativ metod 1,5hp.

Relaterad information

För frågor, kontakta Forskarutbildningskansliet