Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Seminarieverksamhet

För doktorsexamen gäller följande:
Det är obligatoriskt för såväl hel- som deltidsdoktorander antagna till forskarutbildningen från och med 2019-01-01, att under tre år av sin forskarutbildning delta i minst sex seminarier per år inom den aktuella områdesinriktningen av ämnet medicinsk vetenskap. Hit räknas disputationer, halvtidskontroller eller motsvarande. Exakt vad som ska ingå specificeras i den individuella studieplanen och deltagandet redovisas inom kursen Generiska kunskaper och färdigheter.

För licentiatexamen gäller följande:
Det är obligatoriskt för såväl hel- som deltidsdoktorander antagna till forskarutbildningen från och med 2019-01-01, att under 1 ½ år av sin forskarutbildning delta i minst sex seminarier per år inom ämnet medicinsk vetenskap. Hit räknas disputationer, halvtidskontroller eller motsvarande. Exakt vad som ska ingå specificeras i den individuella studieplanen och deltagandet redovisas inom kursen Generiska kunskaper och färdigheter.

För doktorander antagna fr.o.m. 2021-01-01 är deltagande på kappaseminariet Writing the thesis summary obligatoriskt. Länk till seminariets sida hittar du här.