Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Introduktionskurs för doktorander

Kursen är helt digital och går "on demand" i Canvas. Nyantagna doktorander kommer att tilldelas plats på kursen i samband med att de antas till forskarutbildningen. För att komma åt kursen ska du logga in i Canvas här. Du behöver logga in med ditt  doktorand-Lucat-id för att nå kursen. Du behöver därför inte ansöka om plats till denna kurs.

Examinator

Göran Karlsson

Målgrupp

Fakultetens doktorander i början av sin utbildning. Kursen ersätter den tidigare introduktionskursen MEINTR1.

Poäng
0.5 

Kursspråk

Engelska

Innehåll och upplägg

Kursen är helt digital och tas i samband med att man antas till forskarutbildningen. Kursen syftar till att välkomna fakultetens doktorander och bidra till utvecklingen av ett självständigt förhållningssätt grundat i pedagogisk medvetenhet och en vetenskapsteoretisk bredd. Deltagarna får en introduktion till forskarutbildningen och till hur universitetet är organiserat och strukturerat. 

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta forskarutbildningskansliet: phdcourses@med.lu.se