Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Försöksdjursvetenskap

Försöksdjursvetenskap för utförare av djurförsök

Kursansvarig: Lena Uller, Docent, Respiratorisk Immunofarmakologi, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund

Examinator: Lena Uller

Målgrupp
Detta är en obligatorisk kurs för doktorander vid Lunds Universitet som avser att arbeta med djur. Du registreras specifikt för de djurslag du avser arbeta med. Inga förkunskaper inom området krävs. Kursen motsvarar FELASA B, men är ännu inte formellt certifierad av Felasa B. 

Poäng: 3 högskolepoäng för full kurs, 2 poäng om inte den praktiska delen utförs.

Tid & Lokal: Detta är en web-baserad utbildning som finns på den nationella servern ping pong. Du arbetar på egen hand vid din egen dator.

Kursinnehåll 
Kursen är på engelska & innehåller 15 moduler, varvat med självutvärderingar.
•  Modul 1: Etik och djuranvändning
•  Modul 2: Svensk lagstiftning
•  Modul 3: Journalföring
•  Modul 4: Identifieringsmetoder
•  Modul 5: Avbrytningskriterier
•  Modul 6: Biologi
•  Modul 7: Etologi
•  Modul 8: Hushållning
•  Modul 9: Djurvård och övervakning
•  Modul 10: Anestesi, analgesi och eutanasi
•  Modul 11: Sjukdomar hos försöksdjur
•  Modul 12: Försöksdjursmetodik
•  Modul 13: Genetiskt Modifierade Organismer
•  Modul 14: Alternativa metoder
•  Modul 15: Säkerhet på biomedicinska avdelningar

Genomförande
Ungefärlig tid för att avsluta den teoretiska delen är 40 h. De olika modulerna examineras kontinuerligt med självutvärderingar. Efter avklarad teori finns det möjlighet till en praktisk del, där omfattningen påverkas av dina inplanerade aktiviteter inom din forskning. Efter detta erhålls ett certifikat på din kunskap om att arbeta med djur.

Kurslitteratur
All litteratur finns på Ping Pong men länkar till hemsidor mm för mer information.

För frågor om kursen, vänligen kontakta djurutbildning@med.lu.se 

För doktorander: Ifylld anmälningsblankett skickas till: phdcourses@med.lu.se