Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Obligatoriska kurser

OBS! Hösten 2021 planerar vi för att kunna ge en del av våra kurser online och en del i sal, under förutsättning att Covid-restriktionerna hävs. Vi kommer att följa utvecklingen och uppdaterar på respektive kurssida vad som gäller för varje kursvecka. 

Om ni har frågor kring kurserna, kontakta oss: phdcourses@med.lu.se 

Observera! 

För att få en kursplats till de obligatoriska kurserna vid fakulteten krävs att:

1. Det finns en upprättad individuell studieplan (om äldre än 12 månader behöver den uppdateras), som är godkänd av doktoranden, handledaren och biträdande prefekt för forskarutbildningen. 

2: Att man har gått- eller eller antagits till introduktionskurs för doktorander.

Notera att det förutom att gå de obligatoriska kurserna, även är obligatoriskt att läsa en valbar kurs, 1,5hp.

För frånvaro utan att återbud meddelats i förväg, kommer handledare för doktoranden att debiteras kursavgiften på 5000 SEK. Meddela eventuellt återbud via: phdcourses@med.lu.se

OBS! Inför varje termin måste du alltid söka kurser på nytt, då vi inte flyttar över ansökningar från en termin till en annan!

För kurserna i Tillämpad statistik II, gäller att man väljer en inriktning.

Kursspråk: Engelska:

Översikt över kurstillfällen för obligatoriska kurser våren 2022:

Introduktionskurs:

Kursen ges digitalt on demand, och läses i samband med antagning till forskarutbildningen

Vetenskaplig kommunikation:

v.3, v.17

Tillämpad statistik I:

v.10

Tillämpad statistik II, Klinisk forskning:

v.12-13,  v.20-21 (hemuppgift får göras del av v.22 p.g.a. lovdag v.21), några kursplatser  v.17-18

Tillämpad statistik II, Biomedicine/Laboratoriemedicin:

v.11-12, samt några kursplatser v. 19-20

Tillämpad statistik II, Epidemiologi/Hälsovetenskap:

v.19-20

Forskningsetik 1,5hp:

v.6, v.17

Forskningsetik 3hp: 

Ges ej våren 2022 (Obligatorisk kurs för antagna till forskarutbildningen från och med 2021-01-01)

Muntlig kommunikation:

v.9, v.18

Tillämpad kvalitativ metod:

v.12 (Obligatorisk kurs för antagna till forskarutbildningen 2017-07-01 - 2021-06-30 som inte har gått försöksdjursvetenskap) 

Kunskap i samverkan:

v.12, v.13 (Obligatorisk kurs för antagna till forskarutbildningen 2018-01-01 - 2020-12-31)

Översikt över kurstillfällen för obligatoriska kurser hösten 2021

 

Kurser på svenska:

 

Kurser på engelska:

Vetenskaplig kommunikation:

   

v. 36, v.43, v.46, v.49

Tillämpad statistik I:

v.37

 

v.40

Tillämpad statistik II, klin. inr:

   

v.46-47,  v.48-49

Tillämpad statistik II, Bio med./Lab. med. inr:

   

v.48-49 

Tillämpad statistik II, epidemiologisk inr:

   

v.45-46 

Forskningsetik 1,5hp, (om antagen till forskarutb. t.o.m. 2020-12-31):

   

v.35, v.36

Forskningsetik, 3hp (om antagen till forskarutb. fr.o.m. 2021-01-01):

   

v.41-42

Muntlig kommunikation

v.43

 

v.37, v.39, v.48

Tillämpad kvalitativ metod (om antagen fr.o.m. 2017-07-01):

   

v.40, v.45, v.49

Kunskap i samverkan (om antagen 2018-01-01 - 2020-12-31):

   

v.46, v.47, v.49

Om du saknar någon uppgift - fyll då i fältet med valfritt tecken.

Ansök nu till till vårens obligatoriska kurser 2022! Sista dag för ansökan är 17 september.


Observera! 

För att få en kursplats till de obligatoriska kurserna vid fakulteten krävs att:

1. Det finns en upprättad individuell studieplan (om äldre än 12 månader behöver den uppdateras), som är godkänd av doktoranden, handledaren och biträdande prefekt för forskarutbildningen. Läs mer:

http://www.med.lu.se/intramed/forska_
utbilda/doktorand_handledare/foer_
doktorander/studieplaner/individuell_
studieplan

2. Att man har gått eller är anmäld till introduktionskurs för doktorander.