Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Obligatoriska kurser

Om ni har frågor kring kurserna, kontakta oss: phdcourses@med.lu.se 

Du som är antagen till forskarutbildning 2021-07-01 eller därefter, söker inte kurserna separat, utan går istället de obligatoriska kurserna (utom Generiska kunskaper och färdigheter, (12 hp), och en obligatoriskt valbar kurs, (1,5 hp), inom
Forskarskola i medicinsk vetenskap, 14,5 hp.

För att få en kursplats till de obligatoriska kurserna vid fakulteten krävs att man har gått- eller eller antagits till introduktionskurs för doktorander.

Notera att det förutom att gå de obligatoriska kurserna, även är obligatoriskt att läsa en valbar kurs, 1,5hp.

För frånvaro utan att återbud meddelats i förväg, kommer handledare för doktoranden att debiteras kursavgiften på 5000 SEK. Meddela eventuellt återbud via: phdcourses@med.lu.se

Observera att du inför varje termin alltid måste söka kurser på nytt, då vi inte flyttar över ansökningar från en termin till en annan!

För kurserna i Tillämpad statistik II, gäller att man väljer en inriktning.

Kursspråk: Engelska:

Översikt över kurstillfällen för obligatoriska kurser våren 2023:(gäller för antagna till forskarutbildningen 2021-06-30 eller tidigare)

Introduktionskurs: Kursen ges digitalt on demand, och läses i samband med antagning till forskarutbildningen (om du inte har tillgång till kursen, kontakta phdcourses@med.lu.se).

Tänk på att det våren 2023 är sista gången som dessa kurser går inom ramen för antagningssystemet som gäller för doktorander antagna till forskarutbildningen 2021-06-30 eller tidigare.

Vetenskaplig kommunikation: v. 9, v. 13
Tillämpad statistik I: v. 12
Tillämpad statistik II, klinisk inriktning: v. 16-17, samt  ev. några platser v. 11-12
Tillämpad statistik II, biomedicin och laboratorievetenskap: v. 16-17
Tillämpad statistik II, epidemiologi och hälsovetenskap: några platser v. 5-6, v.16-17
Forskningsetik 1,5 hp (söks av antagen till forskarutbildningen 2020-12-31 eller tidigare): v.4 (OBS! Detta är sista tillfället kursen ges).
Forskningsetik 3 hp (söks av antagen till forskarutbildningen 2021-01-01 - 2021-06-30): v. 6-7
Muntlig kommunikation: v. 5, v. 22
Tillämpad kvalitativ metod I: v. 11
Kunskap i samverkan: v. 12, v. 13

Ange i din ansökan önskad prioritetsordning för veckorna om det finns flera kursveckor för kursen.

Översikt över kurstillfällen för obligatoriska kurser hösten 2022:(gäller för antagna till forskarutbildningen 2021-06-30 eller tidigare)

Introduktionskurs: Kursen ges digitalt on demand, och läses i samband med antagning till forskarutbildningen

Vetenskaplig kommunikation: v. 36, v.49 
Tillämpad statistik I: v. 42
Tillämpad statistik II, klinisk inriktning: v. 46-47 v. 48-49 (två veckor lång)
Tillämpad statistik II, biomedicin och laboratorievetenskap: v. 35-36 (två veckor lång)
Tillämpad statistik II, epidemiologi och hälsovetenskap: ges ej hösten 2022, Ges v. 5-6 våren 2023 (två veckor lång)
Forskningsetik 1,5 hp (söks av antagen till forskarutbildningen 2020-12-31 eller tidigare): v. 37, v. 47
Forskningsetik 3 hp (söks av antagen till forskarutbildningen 2021-01-01 - 2021-06-30): v. 35-36 (två veckor lång)
Muntlig kommunikation: v. 37, v. 39, v. 49
Tillämpad kvalitativ metod I: v. 41, v. 45, v. 49
Kunskap i samverkan: v. 41, v. 50

Ange i din ansökan önskad prioritetsordning för veckorna om det finns flera kursveckor för kursen. 

Om du saknar någon uppgift - fyll då i fältet med valfritt tecken.

Ansökningsperioden för obligatoriska kurser för våren 2023 är 7 juni 2022 till 11 september 2022. För höstkurser som har plats över eller endast kort kölista, är det fortfarande möjligt att göra sena ansökningar. Antagning till restplatser sker fortlöpande.


Observera! 

För att få en kursplats till de obligatoriska kurserna vid fakulteten krävs att:

1. Det finns en upprättad individuell studieplan (om äldre än 12 månader behöver den uppdateras), som är godkänd av doktoranden, handledaren och biträdande prefekt för forskarutbildningen. Läs mer:

http://www.med.lu.se/intramed/forska_
utbilda/doktorand_handledare/foer_
doktorander/studieplaner/individuell_
studieplan

2. Att man har gått eller är anmäld till introduktionskurs för doktorander. Saknar du kursen går det bra att höra av sig till phdcourses@med.lu.se för att få länk till kursen som numera är helt digital och ges on demand.