Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kursplaner

För kurser som ges inom utbildningen på forskarnivå ska det finnas en fastställd kursplan. Kursledare i samarbete med en kursberedningsgrupp förbereder nya kursplaner innan beslut om fastställande tas i FUN. Kursplanen ska fastställas på svenska och efter beslut översättas till engelska.

Kursplaner fastställda av FUN:

Obligatoriska kurser: 

Valbara kurser: