Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurskrav

Kurskrav 

  • För doktorander som är antagna från och med 2021-07-01 gäller ett totalt kurskrav på 28 hp, i samband med att de tidigare obligatoriska kurserna Introduktionskurs för doktorander 1hp, Muntlig kommunikation 1,5 hp, Forskningsetik 1,5 hp, Vetenskaplig kommunikation 1,5 hp, Tillämpad statistik I 1,5 hp, Tillämpad statistik II 3hp, Tillämpad kvalitativ metod, 1,5hp utgår och Forskarskola i medicinsk vetenskap införs som obligatorisk kurs. 
  • För doktorander som är antagna från och med 2021-01-01 gäller ett totalt kurskrav på 26,5 hp i samband med att Kunskap i samverkan utgår som obligatorisk kurs samtidigt som kursen Forskningsetik utökats till att omfatta 3hp.
  • För doktorander som är antagna från och med 2018-01-01 gäller ett totalt kurskrav på 26,5 hp i samband med utökningen av kursen Kunskap i samverkan som obligatorisk kurs.
  • För doktorander som är antagna från och med 2017-07-01 gäller ett totalt kurskrav på 25 hp i samband med utökningen av kursen Tillämpad kvalitativ metod I – allmän inriktning som obligatorisk kurs. 
  • För doktorander som är antagna från och med 2015-01-01 är Tillämpad statistik I och II obligatoriska, för att kunna gå kurs II måste kurs I (eller motsvarande kurs) ha genomförts. Endast deltagande i en statistik II kurs är tillåtet. Dessa kurser ersätter kursen i statistiska metoder/SPSS-baserad biostatistik. Samtliga kurser på nivå II kräver godkänd kurs på nivå I eller motsvarande. Denna ändring medför att kurspaketet ger 23,5 hp.
  • För doktorander antagna t o m 2014-12-31 är endast kursen Tillämpad statistik I obligatorisk, kursen Tillämpad statistik II är valbar. Efter Tillämpad statistik I har man uppfyllt den obligatoriska delen vad gäller statistikkursen. Forskarutbildningsnämnden rekommenderar att man går Tillämpad statistik II som en valbar kurs.
  • För doktorander antagna under perioden 2012-01-01--2014-12-31 gäller ett kurskrav på 20,5 hp i samband med en utökning av Generiska kunskaper och färdigheter (Portfolio) (totalt 12 hp). Vid licentiatexamen ger kursen 6 hp.
  • För doktorander antagna under perioden 2008-06-01--2011-12-31 gäller ett totalt kurskrav på 17,5 hp. Utöver de obligatoriska kurserna ska man gå ytterligare en valbar forskarutbildningskurs motsvarande 1,5 hp samt fullgöra 9 hp Generiska kunskaper och färdigheter (Portfolio), enligt fastställt portfoliosystem. Vid licentiatexamen ger portfolion 4.5 hp.