Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurser och Seminarier

Kurserna är i första hand avsedda för dem som antagits till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten. I mån av tillgång kan kursplatser utnyttjas av doktorander inom andra fakulteter och lärosäten.

Kursplatserna tillsätts efter sökandes antagningsdatum till forskarutbildningen – den som inte får en kursplats hamnar på reservlistan och kan därmed få en plats senare under terminen. Platserna tillsätts sedan löpande vid eventuella återbud, därför är det av största vikt att eventuella återbud meddelas snarast, så att någon annan kan erbjudas plats.

Det är viktigt att ansöka om kursplats så fort som möjligt efter det man antagits till utbildning på forskarnivå, helst redan under första terminen.

Uppgifter om godkänd kurs införes i LADOK.

För doktorander antagna efter 2018-01-01 gäller ett totalt kurskrav på 26,5 hp, översikt av kurskrav se länk i höger kolumnen.