Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kurser

Kurserna är i första hand avsedda för dem som antagits till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten. I mån av tillgång kan kursplatser utnyttjas av doktorander inom andra fakulteter och lärosäten.

Kursplatserna tillsätts efter sökandes antagningsdatum till forskarutbildningen – den som inte får en kursplats hamnar på reservlistan och kan därmed få en plats senare under terminen. Platserna tillsätts sedan löpande vid eventuella återbud, därför är det av största vikt att eventuella återbud meddelas snarast, så att någon annan kan erbjudas plats.

Det är viktigt att ansöka om kursplats så fort som möjligt efter det man antagits till utbildning på forskarnivå, helst redan under första terminen.

Uppgifter om godkänd kurs införes i LADOK.

Aktuella obligatoriska och valbara kurser annonseras i fältet till vänster.

Obligatoriska kurser

(aktuella kurskrav beroende på antagningsdatum sammanställs nedan)

 • Introduktionskurs (1 hp)
 • Vetenskaplig kommunikation (1.5 hp)
 • Forskningsetik (1.5 hp) 
 • Muntlig kommunikation (1.5 hp) 
 • Tillämpad statistik I (1.5 hp)
 • Tillämpad statistik II (3 hp)
 • Tillämpad kvalitativ metod I – allmän inriktning (1,5 hp)
 • Kunskap i samverkan (1,5 hp)
 • En valbar kurs (1.5 hp)
 • Generiska kunskaper och färdigheter (Portfolio) (12 hp)
 • Försöksdjursvetenskap (3hp) - obligatorisk endast för doktorander som avser att arbeta med försöksdjur i sin utbildning. Kontakta djurutbildning@med.lu.se vid eventuella frågor. För doktorander som genomgått kursen i försöksdjursvetenskap, så ersätter denna kravet på en valbar kurs (1,5 hp)

Kurskrav

 • För doktorander som är antagna efter 2018-01-01 gäller ett totalt kurskrav på 26,5 hp i samband med utökningen av kursen Kunskap i samverkan som obligatorisk kurs.
 • För doktorander som är antagna efter 2017-07-01 gäller ett totalt kurskrav på 25 hp i samband med utökningen av kursen Tillämpad kvalitativ metod I – allmän inriktning som obligatorisk kurs.
 • För doktorander som är antagna efter 2015-01-01 är Tillämpad statistik I och II obligatoriska, för att kunna gå kurs II måste kurs I (eller motsvarande kurs) ha genomförts. Endast deltagande i en statistik II kurs är tillåtet. Dessa kurser ersätter kursen i statistiska metoder/SPSS-baserad biostatistik. Samtliga kurser på nivå II kräver godkänd kurs på nivå I eller motsvarande. Denna ändring medför att kurspaketet ger 23,5 hp.
 • För doktorander antagna t o m 2014-12-31 är endast kursen Tillämpad statistik I obligatorisk, kursen Tillämpad statistik II är valbar. Efter Tillämpad statistik I har man uppfyllt den obligatoriska delen vad gäller statistikkursen. Forskarutbildningsnämnden rekommenderar att man går Tillämpad statistik II som en valbar kurs.
 • För doktorander antagna under perioden 2012-01-01--2014-12-31 gäller ett kurskrav på 20,5 hp i samband med en utökning av Generiska kunskaper och färdigheter (Portfolio) (totalt 12 hp). Vid licentiatexamen ger kursen 6 hp.
 • För doktorander antagna under perioden 2008-06-01--2011-12-31 gäller ett totalt kurskrav på 17,5 hp. Utöver de obligatoriska kurserna ska man gå ytterligare en valbar forskarutbildningskurs motsvarande 1,5 hp samt fullgöra 9 hp Generiska kunskaper och färdigheter (Portfolio), enligt fastställt portfoliosystem. Vid licentiatexamen ger portfolion 4.5 hp.

Kurser i undervisning

Om det för doktoranden ingår undervisning på grundutbildningsnivå, krävs en kurs i högskolepedagogik. Kursen erbjuds av MEDCUL, Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande.
MEDCUL