Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Halvtidskontroller IKVM

2018

September

Fredagen den 7 september, kl 9.00
HannaMaria Öhnell "Progression in glaucoma"
Lokal :Tidssktiften, Konferensservice (gamla MFC), Jan Waldenströms gata 5, Malmö.
Halvtidsgranskare: Gauti Johannesson, docent, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Oftalmiatrik Umeå Universitet, och Björn Hammar, docent,Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund, Oftalmologi, Lunds Universitet

 

April

Måndagen den 23 april 2018, kl 13.00
Felix Cronholm "Physical activity, musculoskeletal traits and fractures"
Lokal: Biblioteket på ortopediska kliniken i Malmö (Inga Marie Nilssons gata 22, våning 4).
Huvudhandledare: Magnus Karlsson Bihandledare: Björn Rosengren  Granskare är Gunnar Hägglund och Maria Elfving

 

Mars

Fredagen den 23 mars 2018, kl 13.00
Sixten Borg (hälsoekonomi) "Diabetes: Individual perspectives on outcomes, evaluation and improvement"
Lokal: sal Merkurius, Medicon Village, Lund.
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Opponenter: Rikard Althin, Filosofie doktor, Institutet för hälso och sjukvårdsforskning i Lund, Anna Glenngård, Filosofie doktor, Lunds universitet, Magnus Löndahl Docent, Lunds universitet
Handledare:Ulf Gerdtham Professor, Lunds universitet och Sofia Gudbjörnsdottir Professor, Göteborgs universitet

Onsdagen den 21 mars 2018, kl 11.00
Yingying Ye "Regulation of α2δ-1 by TCF7L2 and the roles of mechanotransduction on calcium signaling and glucose stimulated insulin secretion"
Lokal: I1308, Biomedicinskt centrum (BMC), sjukhusområdet i Lund
Huvudhandledare: Erik Renström, bihandledare: Enming Zhang

 

Februari

Fredagen den 16 februari, kl 09.00
Lisa Eglund, "Distal radius fracture in men- osteoporosis, functional outcome and sick leave"
Lokal: Prof Anders Hults konferensrum, Inga Marie Nilssons g. 33, plan 3, SUS Malmö. 
Huvudhandledare: Kristina Åkesson, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus,
Lunds Universitet/Lund University, Department of Clinical Sciences Malmö, Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit
Bihandledare: Fiona Mcguigan, Lund University, Department of Clinical Sciences Malmö, Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit

Tisdagen den 13 februari 2018, kl 13.30 ‐15.30
Nils Hamnerius, "Handeksem och kontaktallergi inom sjukvården".
Lokal: Konferensrummet, Plan 5, Hudmottagningen vid SUS Malmö
Huvudhandledare doc Ann Pontén YMDA
Granskare doc Joanna Wallengren, Hud SUS Lund, och och yrkeshygieniker Jakob Riddar, Arbets‐ och miljömedicin, Lund

Fredagen den 9 februari 2018, kl 13-15
John Molvin "Integrating Proteomics and Genomics for the Prediction of Cardiometabolic Disease"
Lokal: CRC 60-13-014, Jan Waldenströms gata 35, SUS, Malmö.
Huvudhandledare docent Martin Magnusson, bihandledare prof Olle Melander. Opponenter docent Joanna Hlebowicz, Experimentell Kardiovaskulär Forskning och dr Nael Shaat, IKVM.

Torsdagen den 1 februari 2018, kl 9.00
Elin Byman" Alpha amylase - a novel regulator in Alzheimer’s disease"
Lokal: Möteslokalen I1345, plan 3, BMC, Sölvegatan 19, Lund
Huvudhandledare: Docent Malin Wennström, Enheten för Klinisk Minnesforskning, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö, Lunds Universitet
Bihandledare: Docent Malin Fex, Enheten för Molekylär Metabolism, IKVM, Lunds Universitet, Professor Anna Blom, Proteinkemi, Institutionen för transnationell medicin, Lunds Universitet och Professor Oskar Hansson, Enheten för Klinisk Minnesforskning, Institutionen för Kliniska Vetenskaper Malmö, Lunds Universitet
Halvtidsopponenter: Peter Spégel, PhD, Centrum för analys och syntes, Kemiska institutionen, Lunds Universitet och Docent Tomas Deierborg, Neuroinflammation, EMV, Lunds Universitet

 

Januari

Onsdagen den 24 januari kl 09.00
Artur Németh "Role of Capsule Endoscopy in Small Bowel Management"
Lokal: Inga Marie Nilsson gata 49, SUS Malmö, plan 4 rum 4151.
Granskare: Sara Regnér och Erik Hertervig. Handledare: Henrik Thorlacius och Ervin Toth

Onsdagen den 10 januari kl.13.00
Cecilia Sjöstedt "Individual, familial and neighborhood factors and mental disorders"
Lokal: CRC 28-10-026, Jan Waldenströms gata 35, SUS, Malmö
Huvudhandledare: Xinjun Li, docent
Biträdande handledare: Kristina Sundquist, professor, Henrik Ohlsson, docent och Bengt Zöller, docent
Opponenter: Veronica Milos Nymberg, MD, PhD och Beata Borgström Bolmsjö, MD, PhD

 

2017

 

December

Tisdagen den 12 december kl. 13.00
Ye Zhang "Access to kidney transplantation and prognosis outcomes (mortality and cost) after kidney transplantation"
Lokal: Merkurius, IKVM/Hälsoekonomi, Medicon Village, Lund
Opponenter: Lina Maria Ellegård och Gunnar Sterner
 

 

Oktober 

Måndagen den 9 oktober kl. 13-15
Hannes Holm, "Blood pressure variability and biomarkers in prediction of dementia development"
Lokal: 91-12-013/014, Clinical Research Centre (CRC), Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Opponenter: Magnus Dencker samt Isabel Goncalves
Huvudhandledare: Martin Magnusson
Bihandledare: Katarina Nägga, Erasmus Bachus

Fredagen den 6 oktober, kl 9.00
Anna Matilda Nilsson, "Pulmonary manifestations in primary Sjögren's syndrome"
Lokal: Konferensrummet, Reumatologens mottagning, Inga Marie Nilssons gata 32, plan 2, SUS Malmö
Huvudhandledare: Thomas Mandl, Docent Reumatologi, SUS Malmö
Bihandledare: Elke Theander, Docent Reumatologi, SUS Malmö
Bihandledare: Per Wollmer, Professor Klinisk Fysiologi, SUS Malmö
Halvtidskontrollant 1: Meliha Kapetanovic, Docent Reumatologi, SUS Lund
Halvtidskontrollant 2: Hanan Tanash, Med Dr Lungmedicin, SUS Malmö

 

September

Torsdagen den 28 september, kl 9.00
Peter Olsson, "Primary Sjögren's syndrome: Epidemiological risk factors and biomarkers"
Lokal: Konferensrummet, Reumatologens mottagning, Inga Marie Nilssons gata 32, plan 2, SUS Malmö.
Huvudhandledare: Thomas Mandl, Docent Reumatologi, SUS Malmö
Bihandledare: Elke Theander, Docent Reumatologi, SUS Malmö
Bihandledare: Carl Turesson, Professor Reumatologi, SUS Malmö
Bihandledare: Lennart Jacobsson, Professor Reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Halvtidskontrollant 1: Anders Bengtsson, Professor Reumatologi, SUS Lund
Halvtidskontrollant 2: Olof Grip, Docent Gastroenterologi, SUS Malmö

Onsdagen den 20 september, kl 9.30-11.45
Christine Lindström, "Social capital, health care providers and unmet health care needs"
Lokal: CRC 60-13-014, Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Huvudhandledare: Martin Lindström, professor
Bihandledare: Maria Rosvall, Göteborgs Universitet, professor Juan Merlo, professor
Opponenter: Sölve Elmståhl, professor, Anders Halling, professor

Fredagen den 15 september, kl.13.00
Carl Antonson, "Stress in adolescents; internetbased mindfulness and some psychosocial aspects"
Lokal: 28-10-026, Clinical Research Centre (CRC), Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Handledare: Kristina Sundquist, professor, Jan Sundquist, professor
Opponenter: Walter Osika, föreståndare för Centrum för social hållbarhet, Maria Rosvall, docent

 

Augusti

Fredagen den 25 augusti, kl.13.00
Frida Thorsén, "Perceived stress and stress-related symptoms in adolescents"
Lokal: 28-10-026, Clinical Research Centre (CRC), Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Handledare: Kristina Sundquist, professor, Jan Sundquist, professor
Opponenter: Marie Åsberg, professor senior, Per Kristiansson, docent

Tisdagen den 22 augusti, kl.13.00
Yan Chen, "Genetic and environmental risk markers in cardiometabolic traits"
Lokal: 60-12-015, Clinical Research Centre (CRC), Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Handledare: Paul Franks, Professor, GAME, IKVM (bihandledare: Alaitz Poveda och Azra Kurbasic)
Opponenter:¨Niels Grarup, Associate professor, Section for Metabolic Genetics, University of Copenhagen, Nils Wierup, Associate Professor, Neuroendocrine Cell Biology, Lund university

 

Maj

Torsdagen den 4:e maj 2017 kl 14.00-16.00
Kristina Önnerhag, doktorand, biträdande överläkare, Sektionen för Gastroenterologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
”Morbiditet, mortalitet och riskprediktion vid icke-alkoholorsakad leversteatos”
Lokal: Konferensrummet, plan 2, Inga Marie Nilssons gata 32, SUS Malmö
Huvudhandledare: Professor Stefan Lindgren, Sektionen för Gastroenterologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö/ Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö
Bihandledare: Professor Peter Nilsson, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, MalmöGranskare:
Professor Stergios Kechagias, Mag-tarmmedicinska kliniken, Linköping/Linköpings Universitet
Epidemiolog Anna Jöud, Epidemiologi och Registercentrum Syd, SUS Lund/Arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet

 

April

Fredagen den 21 april, kl. 11.00
Cecilia Dahlbäck “Aesthetic result and Health-Related Quality of Life after Breast-conserving surgery”
Lokal: Kirurgens bibliotek, Inga-Marie Nilssons gata 47, plan 3, SUS Malmö
Opponenter: Prof Marie Wickman Chantereau, Plastikkirurgi, KS/KI, Stockholm och Prof Niels Kroman, Brystkirurgisk sektion, Rigshospitalet Köpenhamn
Huvudhandledare: Jonas Manjer, Professor
Biträdande handledare: Anita Ringberg, Docent
Ordförande: Salma Butt, Med dr

 

Mars

Torsdag den 30 mars kl 15
Linnea Malmgren, “Kidney function during ageing –bone mass, fracture and mortality”
Lokal: CRC sammanträdesrum 60-12-015, Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Halvtidsopponenter: Docent Bengt Zöller och Docent Artur Fedorowski
Handledare: Kristina Åkesson
Bihandledare: Fiona Mcguigan och Anders Christensson

Tisdag den 21 mars, kl 13.00
Sara Olofsson, "Value of a Statistical Life and Value of a QALY – estimated with different methods for varying contexts"
Lokal: Hälsoekonomi, Uranus, Medicon Village, Lund
Opponent: Mikael Svensson, Göteborgs universitet

 

Februari

Tisdag 28 februari kl 13.00
Mats Sundbeck, “Sexual risk-taking behavior among youth and young adults while travelling abroad"
Lokal:  CRC Seminarierum 6 (93-10-006), Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Opponenter: Docent Hans Norrgren, Avdelningen för infektionsmedicin, IKVL, Lunds universitet
Docent Lars Rylander, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet
Handledare: Docent Anette Agardh, Socialmedicin och Global Hälsa, IKVM, Lunds universitet
Bihandledare: Docent Håkan Miörner,  Avdelningen för medicinsk mikrobiologi, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet

 

Januari

Tisdagen den 31 januari kl 13.00
Malin Ek "Endometriosis and gastrointestinal symptoms -impact of comorbid conditions, autoimmunity and inflammation"
Lokal: Konferensrummet, plan 2, Inga Marie Nilssons gata 32, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Opponenter: Aleksander Giwercman och Stefan Lindgren