Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Halvtidskontroller IKVL

DECEMBER

9 december: Anna Niroomand, thoraxkirurgi. Titel: Perspectives on Lung transplantation: mechanical ventilation and biomarkers in the development of chronic and acute graft dysfunction. Plats: VO Thorax, admin plan 8, Blocket, SUS Lund. Klockan 14.00.

13 december: Olof Nibell, infektionsmedicin. Titel: Adverse reactions associated with the use of antibiotics. Plats: Föreläsningssalen på VO Infektionssjukdomar, SUS, Hälsogatan 3, Lund.Klockan. 13.00. Digitalt deltagande: Zoom.

15 december: Johan Bengtsson, medicinsk vetenskap. Titel: Novel radiological approaches for diagnosis and treatment of diseases in the pelvic region. Plats: Biblioteket, Bild- och Funktion, Plan 4, Blocket, Skånes universitetssjukhus i Lund. Klockan: 9.00.

15 december: Karin Bergling, njurmedicin. Titel: Optimizing solute and water transport in peritoneal dialysis: Theoretical, experimental and clinical studies. Plats: Falck-Hillarp-salen BMC H. Klockan: 13.30. Digitalt deltagande: Zoom.

15 december: Maria Andersson, medicinsk vetenskap. Titel: Upplevelser och erfarenheter av preeklampsi ur ett patientperspektiv. Plats: Medicinskt Forskningscentrum, Jan Waldenströmsgata 5 Malmö, sal: Kandidaten. Klockan 14.00. Digitalt deltagande: Zoom.

17 december: Jonathan Edlund, medicinsk vetenskap inriktning fysiologi. Titel: Central and peripheral effects of acute and long-term exercise in patients with heart failure with preserved ejection fraction. Plats: Stora konferensrummet, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Lund, Plan 2, hisshall B, Blocket, SUS Lund. Digitalt deltagade: Zoom.

JANUARI

13 januari: Maria Lengquist, anestesi och intensivvård. Titel: Identifiering och differentiering av intensivvårdskrävande sepsis. Plats: arbetsavdelningen för intensiv- och perioperativ vård (IPV), plan 6 hisshall B, Blocket, SUS Lund. Klockan 9.00