Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Halvtidskontroller IKVM

2017

Oktober

Fredagen den 6 oktober, kl 9.00
Anna Matilda Nilsson, "Pulmonary manifestations in primary Sjögren's syndrome"
Lokal: Konferensrummet, Reumatologens mottagning, Inga Marie Nilssons gata 32, plan 2, SUS Malmö
Huvudhandledare: Thomas Mandl, Docent Reumatologi, SUS Malmö
Bihandledare: Elke Theander, Docent Reumatologi, SUS Malmö
Bihandledare: Per Wollmer, Professor Klinisk Fysiologi, SUS Malmö
Halvtidskontrollant 1: Meliha Kapetanovic, Docent Reumatologi, SUS Lund
Halvtidskontrollant 2: Hanan Tanash, Med Dr Lungmedicin, SUS Malmö

 

September

Torsdagen den 28 september, kl 9.00
Peter Olsson, "Primary Sjögren's syndrome: Epidemiological risk factors and biomarkers"
Lokal: Konferensrummet, Reumatologens mottagning, Inga Marie Nilssons gata 32, plan 2, SUS Malmö.
Huvudhandledare: Thomas Mandl, Docent Reumatologi, SUS Malmö
Bihandledare: Elke Theander, Docent Reumatologi, SUS Malmö
Bihandledare: Carl Turesson, Professor Reumatologi, SUS Malmö
Bihandledare: Lennart Jacobsson, Professor Reumatologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Halvtidskontrollant 1: Anders Bengtsson, Professor Reumatologi, SUS Lund
Halvtidskontrollant 2: Olof Grip, Docent Gastroenterologi, SUS Malmö

Onsdagen den 20 september, kl 9.30-11.45
Christine Lindström, "Social capital, health care providers and unmet health care needs"
Lokal: CRC 60-13-014, Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Huvudhandledare: Martin Lindström, professor
Bihandledare: Maria Rosvall, Göteborgs Universitet, professor Juan Merlo, professor
Opponenter: Sölve Elmståhl, professor, Anders Halling, professor

Fredagen den 15 september, kl.13.00
Carl Antonson, "Stress in adolescents; internetbased mindfulness and some psychosocial aspects"
Lokal: 28-10-026, Clinical Research Centre (CRC), Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Handledare: Kristina Sundquist, professor, Jan Sundquist, professor
Opponenter: Walter Osika, föreståndare för Centrum för social hållbarhet, Maria Rosvall, docent

 

Augusti

Fredagen den 25 augusti, kl.13.00
Frida Thorsén, "Perceived stress and stress-related symptoms in adolescents"
Lokal: 28-10-026, Clinical Research Centre (CRC), Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Handledare: Kristina Sundquist, professor, Jan Sundquist, professor
Opponenter: Marie Åsberg, professor senior, Per Kristiansson, docent

Tisdagen den 22 augusti, kl.13.00
Yan Chen, "Genetic and environmental risk markers in cardiometabolic traits"
Lokal: 60-12-015, Clinical Research Centre (CRC), Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Handledare: Paul Franks, Professor, GAME, IKVM (bihandledare: Alaitz Poveda och Azra Kurbasic)
Opponenter:¨Niels Grarup, Associate professor, Section for Metabolic Genetics, University of Copenhagen, Nils Wierup, Associate Professor, Neuroendocrine Cell Biology, Lund university

 

Maj

Torsdagen den 4:e maj 2017 kl 14.00-16.00
Kristina Önnerhag, doktorand, biträdande överläkare, Sektionen för Gastroenterologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
”Morbiditet, mortalitet och riskprediktion vid icke-alkoholorsakad leversteatos”
Lokal: Konferensrummet, plan 2, Inga Marie Nilssons gata 32, SUS Malmö
Huvudhandledare: Professor Stefan Lindgren, Sektionen för Gastroenterologi, Skånes Universitetssjukhus, Malmö/ Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö
Bihandledare: Professor Peter Nilsson, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, MalmöGranskare:
Professor Stergios Kechagias, Mag-tarmmedicinska kliniken, Linköping/Linköpings Universitet
Epidemiolog Anna Jöud, Epidemiologi och Registercentrum Syd, SUS Lund/Arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet

 

April

Fredagen den 21 april, kl. 11.00
Cecilia Dahlbäck “Aesthetic result and Health-Related Quality of Life after Breast-conserving surgery”
Lokal: Kirurgens bibliotek, Inga-Marie Nilssons gata 47, plan 3, SUS Malmö
Opponenter: Prof Marie Wickman Chantereau, Plastikkirurgi, KS/KI, Stockholm och Prof Niels Kroman, Brystkirurgisk sektion, Rigshospitalet Köpenhamn
Huvudhandledare: Jonas Manjer, Professor
Biträdande handledare: Anita Ringberg, Docent
Ordförande: Salma Butt, Med dr

 

Mars

Torsdag den 30 mars kl 15
Linnea Malmgren, “Kidney function during ageing –bone mass, fracture and mortality”
Lokal: CRC sammanträdesrum 60-12-015, Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Halvtidsopponenter: Docent Bengt Zöller och Docent Artur Fedorowski
Handledare: Kristina Åkesson
Bihandledare: Fiona Mcguigan och Anders Christensson

Tisdag den 21 mars, kl 13.00
Sara Olofsson, "Value of a Statistical Life and Value of a QALY – estimated with different methods for varying contexts"
Lokal: Hälsoekonomi, Uranus, Medicon Village, Lund
Opponent: Mikael Svensson, Göteborgs universitet

 

Februari

Tisdag 28 februari kl 13.00
Mats Sundbeck, “Sexual risk-taking behavior among youth and young adults while travelling abroad"
Lokal:  CRC Seminarierum 6 (93-10-006), Jan Waldenströms gata 35, Malmö
Opponenter: Docent Hans Norrgren, Avdelningen för infektionsmedicin, IKVL, Lunds universitet
Docent Lars Rylander, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet
Handledare: Docent Anette Agardh, Socialmedicin och Global Hälsa, IKVM, Lunds universitet
Bihandledare: Docent Håkan Miörner,  Avdelningen för medicinsk mikrobiologi, Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds universitet

 

Januari

Tisdagen den 31 januari kl 13.00
Malin Ek "Endometriosis and gastrointestinal symptoms -impact of comorbid conditions, autoimmunity and inflammation"
Lokal: Konferensrummet, plan 2, Inga Marie Nilssons gata 32, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Opponenter: Aleksander Giwercman och Stefan Lindgren

 

Relaterad information