Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forskarskola i medicinsk vetenskap, för doktorander antagna från och med 2021-07-01.

Nästa kursstart för kommande forskarskola:

 • Forskarskola med start v. 37 hösten 2022 och slutexamination v. 9 - antagning i det närmaste slutförd
 • Forskarskola med start v. 38 hösten 2022 och slutexamination v. 10 - antagning i det närmaste slutförd
 • Forskarskola med start v. 49 hösten 2022 och slutexamination v. 21 - antagning pågår
 • Forskarskola med start v. 16 våren 2023 och slutexamination v. 43 - antagning ännu ej öppen
 • Forskarskola med start v. 23 våren 2023 och slutexamination v. 48 - antagning ännu ej öppen

Allmän information

Samtliga doktorander antagna till forskarutbildningen från och med 1 juli 2021 kommer att antas till Forskarskola i medicinsk vetenskap, 14,5 hp. Man behöver inte söka den, utan man tilldelas, i samband med antagning till forskarutbildningen, en plats på närmsta forskarskola som startar inom ett par månader till maximalt ett år efter antagning. Forskarskolan kommer att gå fyra till fem gånger årligen, med 40 platser per omgång. Undervisningsspråket är engelska. Forskarskolan ligger utspridd över ca ett halvårs tid och nio kursveckor plus en dag för examination är schemalagda under denna period.

Forskarskolan innehåller följande kurser, (14,5 hp):

 • Introduktionskurs: 0,5 hp (Kursen är helt digital och "on demand" - man går den i samband med att man antas till forskarutbildningen)
 • Introduktion till forskningsmetod 3 hp
 • Vetenskaplig kommunikation i teori och praktik, 1,5 hp
 • Tillämpad statistik I, 1,5 hp
 • Forskningsetik, 3 hp
 • Tillämpad statistik II, 3 hp, Man läser en av de tre befintliga inriktningarna
  (klinisk inrikning, epidemiologisk och hälsovetenskaplig inriktning, eller biologisk och laboriatorievetenskaplig inriktning)
 • Muntlig kommunikation, 1,5 hp
 • Examination av slutuppgift 0.5 hp

För frågor om Forskarskolan i medicinsk vetenskap går det bra att vända sig till Anette Åkerberg, forskarutbildningskoordinator, anette.akerberg@med.lu.se.

För frågor om Forskarskolan i medicinsk vetenskap, kontakta: Anette Åkerberg, forskarutbildningskoordinator: anette.akerberg@med.lu.se

Kursplan