Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Plagiatkontroll

Den 1 september 2015 infördes obligatorisk plagiatkontroll. Kontrollen ska utföras på kappan och alla manuskript inför disputation samt vid licentiatexamen, det vill säga att publicerade artiklar granskas inte (bra om man även exkluderar referenser som kommer att ge 100% matchning vid kontroll). Det är handledarens ansvar att kontrollen genomförs och detta intygas och skickas tillsammans med analysen från Urkund in till forskarutbildningssekretariatet (adress återfinns på intyget) senast tre veckor innan disputation/muntligt seminarium. 

Forskarutbildningsnämnden rekommenderar att man löpande under forskarutbildningstiden granskar sitt material i Urkund. Detta görs av doktorand och handledare gemensamt. Det är dock endast i samband med examination (licentiatexamen och doktorsexamen) som intyg krävs.

Plagiatkontrollen genomförs med hjälp av programvaran Urkund, som Lunds universitet har en campuslicens för. 

Inloggning görs på https://secure.urkund.com/account/en-US/auth/login - välj Single sign-on Login och vi heter ”Lunds universitet” i den listan. Logga in med ditt Lucat id. Mer info om inloggningen finns på https://www.education.lu.se/verktyg-aktiviteter-och-resurser/om-canvas/om-urkund

Som det framgår av instruktionerna så finns det inget exakt procenttal som visar på plagiat utan det krävs att handledaren analyserar resultaten och själv gör en bedömning. Det är mycket ovanligt med medvetet plagiat men om det skulle finnas misstanke om det, så kan handledare kontakta ordförande i forskarutbildningsnämnden Karin Jirström (Karin.Jirstrom@med.lu.se) för vidare analys. Kontakten kan tas genom Emma Roybon (emma.roybon@med.lu.se) 

Mer information om Urkund samt intyg finns i högerspalten.

INFORMATION OCH INTYG

UBs information om Urkund

UBs information om plagiering

  • Frågor om Urkund och plagiatkontroll hanteras av Avdelningen för studieadministrativa system. Vänligen kontakta dem på support@urkund.lu.se.

Urkunds hemsida