Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Doktorsexamen

En doktorsexamen är den högsta formen av akademisk examen. Vid Medicinska fakulteten i Lund benämns denna Doktor i medicinsk vetenskap (på engelska Doctor of Philosophy in Medical Science).

Forskarutbildningsnämnden har utarbetat tillämpningsföreskrifter för att säkerställa att den vetenskapliga avhandlingen är av god kvalitet och att den forskarstuderande har inhämtat nödvändiga och tillräckliga kunskaper under sin utbildning.