Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

FAQ - COVID-19

FAQ för doktorander och handledare angående coronavirusets utbrott

Här finns information angående Medicinska fakultetens hantering av coronavirusets utbrott och dess konsekvenser för forskarutbildningen. Informationen uppdateras baserat på aktuella beslut. 


Disputationer

Från och med den 17 augusti 2021 ska vid disputationer doktorand, huvudhandledare och biträdande handledare samt intema betygsnämndsledamoter och ordförande vara på plats i universitetets lokaler.

Opponenten och externa betygsnämndsledamoter kan antingen vara på plats eller delta via länk, beroende på önskemål samt praktiska avväganden.

Övriga deltagare kan deltaga på plats eller via länk, allt utifrån gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning. 

Kurser

Från och med den 17 augusti 2021 kommer undervisning och bedömning av forskarstuderandes prestationer (examinationer) att anpassas stegvis till återgång till universitetets lokaler.

Forskarutbildningskurserna inom den gemensamma forskarskolan i medicinsk vetenskap kommer att prioriteras att genomföras i universitetets lokaler.

Övriga kurser kommer att genomföras digitalt, eller i universitetets lokaler i mån av tillgängliga undervisningslokaler och utifrån hur dessa kan användas med hänsyn till gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och rådande smittspridning.

För frågor om specifika kurser, kontakta kursledarna (kurssidor), eller forskarutbildningskoordinator Anette Åkerberg, anette.akerberg@med.lu.se.

Resebidrag

De som beviljats resebidrag men inte kan resa under rådande omständigheter kan söka nytt bidrag vid nästa utlysning, och kommer då att beviljas bidrag istället i de fall kriterierna för utlysningen uppfylls. Om man haft kostnader för resor som man inte får tillbaka - kontakta forskarutbildningskoordinator Anette Saltin, anette.saltin@med.lu.se.

Halvtidskontroll

Från och med den 17 augusti 2021 ska vid halvtidskontroller doktorand, huvudhandledare och granskare vara närvarande i universitetets lokaler.

Övriga deltagare kan deltaga på plats eller via länk, allt utifrån gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning.