Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Doktorand och handledare

Här hittar du allt som rör forskarutbildningen, från studieplaner och kurser till finansiering och handledning. Informationen riktar sig både till doktorander och handledare. Saknar du information här får du gärna kontakta kansliet.

Service och stöd för doktorander

Se filmen och få reda på hur fakulteten kan hjälpa dig under doktorandtiden.