Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Disputationer

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens centrala kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Anette Saltin, anette.saltin@med.lu.se