Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Disputationer

 • Mehreen Zaigham i ämnet klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi

  Time: 2019-04-26, 09:00
  Place: Kvinnoklinikens aula, Jan Waldenströms gata 47, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

  Avhandlingens titel: Informative Fetal Blood: Umbilical Cord Blood Analytes to Predict Neonatal Problems and Diseases Occurring Later in Life

  Huvudhandledare: professor em Per Olofsson

  Fakultetsopponent: professor Jan Stener Jørgensen, Odense
  Ordförande vid disputationen: professor Stefan Hansson

  Avhandlingen i LUCRIS

 • Per Ludvik Brattås i ämnet biomedicin med inriktning stamcellsbiologi

  Time: 2019-04-26, 13:00
  Place: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund

  Avhandlingens titel: The Epigenetic Impact of Transposable Elements in Human Brain Development.

  Huvudhandledare: docent Johan Jakobsson

  Fakultetsopponent: associate professor Molly Hammell, Cold Spring Harbor
  Ordförande vid disputationen: professor Anders Björklund

 • Mohammed Fakhro i ämnet klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi

  Time: 2019-05-02, 09:00
  Place: Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund

  Avhandlingens titel: Lung transplantation: improving clinical outcome and donor organ scarcity

  Huvudhandledare: docent Sandra Lindstedt

  Fakultetsopponent: professor Daniel J Weiss, Vermont
  Ordförande vid disputationen: professor Johan Nilsson

  Avhandling i LUCRIS

 • Glenn Larsson i ämnet klinisk medicin med inriktning prehospital vård

  Time: 2019-05-03, 09:00
  Place: Fullriggaren, Hallands sjukhus i Halmstad.

  Avhandlingens titel: Prehospitalt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur. Vårdprocess med transport direkt till röntgen eller akutmottagning.

  Huvudhandledare: docent Anna Nilsdotter

  Fakultetsopponent: docent Carina Elmqvist, Växjö
  Ordförande vid disputationen: professor Gunnar Hägglund

  Avhandlingen i LUCRIS

 • Nils Hamnerius i ämnet klinisk medicin med inriktning dermatologi

  Time: 2019-05-03, 09:15
  Place: Öronklinikens föreläsningssal, Jan Waldenströms gata 38, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

  Avhandlingens titel: Hand eczema and contact allergy in healthcare work

  Huvudhandledare: docent Ann Pontén

  Fakultetsopponent: professor Kristina Jakobsson, Göteborg
  Ordförande vid disputationen: professor Marléne Isaksson

  Avhandlingen i LUCRIS

 • Ingrid Yao Mattisson i ämnet biomedicin med inriktning kardiovaskulär forskning

  Time: 2019-05-03, 13:00
  Place: Clinical Research Centre (CRC) 93-09-002, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

  Avhandlingens titel: Novel Biomarkers and Immunomodulating Therapies Targeting Cardiovascular Diseases

  Huvudhandledare: professor Jan Nilsson

  Fakultetsopponent: professor Johan Kuiper, Leiden
  Ordförande vid disputationen: docent Elin Trägårdh

  Avhandlingen i LUCRIS

 • Pia Dellson i ämnet klinisk medicin med inriktning onkologi

  Time: 2019-05-09, 13:00
  Place: Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund

  Avhandlingens titel: Patients in Clinical Cancer Trials. Information, Understanding and Decision-Making

  Huvudhandledare: docent Helena Jernström

  Fakultetsopponent: docent Mia Bergenmar, Stockholm
  Ordförande vid disputationen: docent Jakob Eberhard

  Avhandlingen i LUCRIS

 • Camilla Dahlqvist i ämnet laboratoriemedicin med inriktning arbets- och miljömedicin

  Time: 2019-05-10, 09:00
  Place: Stora Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund

  Avhandlingens titel: Improving technical methods for assessment of workplace ergonomic exposure

  Huvudhandledare: docent Catarina Nordander

  Fakultetsopponent: professor Karen Søgaard, Odense
  Ordförande vid disputationen: professor Karin Broberg

  Avhandlingen i LUCRIS

 • Meliha Mehmeti i ämnet laboratoriemedicin med inriktning tumörimmunologi

  Time: 2019-05-10, 09:15
  Place: Patologens Aula, Jan Waldenströms gata 59, Skånes universitetssjukhus i Malmö

  Avhandlingens titel: Immune Tolerance Mechanisms in Human Breast Cancer

  Huvudhandledare: professor Karin Leandersson

  Fakultetsopponent: professor Susanna Cardell, Göteborg
  Ordförande vid disputationen: professor Anders P Håkansson

  Avhandling i LUCRIS

 • Emma Turesson i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi

  Time: 2019-05-10, 13:00
  Place: Föreläsningssal 1, Centralblocket, Entrégatan 7, Skånes Universitetssjukhus i Lund

  Avhandlingens titel: A 30-year journey in hip fracture care. An evaluation of how care process development affect lead-times and outcome.

  Huvudhandledare: docent Ami Hommel

  Fakultetsopponent: docent Lasse Lapidus, Stockholm
  Ordförande vid disputationen: professor Gunnar Hägglund

  Avhandlingen i LUCRIS

 • Linnea Huss i ämnet klinisk medicin med inriktning kirurgi

  Time: 2019-05-10, 13:00
  Place: Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

  Avhandlingens titel: Vitamin D and Breast Cancer. Studies on Incidence and Survival.

  Huvudhandledare: professor Jonas Manjer

  Fakultetsopponent: professor Peer Christiansen, Århus
  Ordförande vid disputationen: professor Henrik Thorlacius

  Avhandlingen i LUCRIS

 • Dingyuan Hu i ämnet klinisk medicin med inriktning experimentell kirurgi

  Time: 2019-05-13, 13:00
  Place: Föreläsningssal 1, Centralblocket, Entrégatan 7, Skånes Universitetssjukhus i Lund

  Avhandlingens titel: Identification of tissue biomarkers of prognostic significance in pancreatic cancer

  Huvudhandledare: professor Roland Andersson

  Fakultetsopponent: professor Malin Sund, Umeå
  Ordförande vid disputationen: professor Christian Ingvar

  Avhandlingen i LUCRIS

 • Mariam Bagher i ämnet biomedicin med inriktning luftvägsinflammation och remodelling

  Time: 2019-05-14, 09:00
  Place: Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund

  Avhandlingens titel: Mast cells and its crosstalk with mesenchymal cells in chronic lung diseases.

  Huvudhandledare: professor Leif Bjermer

  Fakultetsopponent: professor Gunnar Pejlar, Uppsala
  Ordförande vid disputationen: forskare Leif Eriksson

 • H. Laura Aaltonen i ämnet klinisk medicin med inriktning diagnostisk radiologi

  Time: 2019-05-15, 09:00
  Place: VO Bild och Funktion, rum 2005/2007, Carl-Bertil Laurells gata 9, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

  Avhandlingens titel: Measuring distal airspace dimensions with nanoparticles. Initial development of a diagnostic method.

  Huvudhandledare: professor Per Wollmer

  Fakultetsopponent: professor Johny Verschakelen, Leuven
  Ordförande vid disputationen: seniorprofessor Olle Ekberg

  Avhandlingen i LUCRIS

 • Gustav Andersson i ämnet klinisk medicin med inriktning molekylärpatologisk epidemiologi

  Time: 2019-05-17, 09:15
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Sex, hormonal factors and pancreatic cancer.

  Huvudhandledare: professor Karin Jirström

  Fakultetsopponent: docent Björn Lindkvist, Göteborg
  Ordförande vid disputationen: professor Mats Jerkeman

 • Johan Thelin i ämnet klinisk medicin med inriktning internmedicin

  Time: 2019-05-17, 13:00
  Place: Rune Grubb salen, BMC I1145, Sölvegatan 19 i Lund

  Avhandlingens titel: Biomarker assisted improvement in the assessment of coronary artery disease – with special attention to high-sensitivity troponin T

  Huvudhandledare: professor Olle Melander

  Fakultetsopponent: professor Martin Holzmann, Stockholm
  Ordförande vid disputationen: professor Bodil Ohlsson

  Avhandlingen i LUCRIS 

 • Malin Appelquist i ämnet klinisk medicin med inriktning psykiatri och historia

  Time: 2019-05-20, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Insania Simplex - empiriska studier av psykiatrihistoria kring förra sekelskiftet. En spegling genom journaler från Kristianstads lasarett och Lunds Hospital.

  Huvudhandledare: docent Louise Brådvik

  Fakultetsopponent: professor Nils Uddenberg, Uppsala
  Ordförande vid disputationen: professor Anders Tingström

 • Sofi Isaksson i ämnet klinisk medicin med inriktning onkologi.

  Time: 2019-05-23, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Blood and tumor based analyses for improved prognostics in lung cancer

  Huvudhandledare: docent Maria Planck

  Fakultetsopponent: professor Tom Dønnem, Tromsö
  Ordförande vid disputationen: professor Mats Jerkeman

 • Markus Andersson i ämnet klinisk medicin med inriktning barn- och ungdomspsykiatri

  Time: 2019-05-25, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Screening and diagnostics in child and adolescent psychiatry.

  Huvudhandledare: docent Peik Gustafsson

  Fakultetsopponent: docent Jan-Olov Larsson, Stockholm
  Ordförande vid disputationen: professor Anders Tingström

 • Cecilia Dahlbäck i ämnet klinisk medicin med inriktning plastikkirurgi

  Time: 2019-05-29, 09:00
  Place: Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö

  Avhandlingens titel: Breast-conserving surgery in the treatment of breast cancer. Aesthetic results, shared decision-making and health-related quality of life.

  Huvudhandledare: professor Jonas Manjer

  Fakultetsopponent: professor Marie Wickman Chantereau, Stockholm
  Ordförande vid disputationen: professor Henrik Thorlacius

  Avhandlingen i LUCRIS

 • Anna Norlander i ämnet hälsovetenskaper med inriktning funktionshinder och rehabilitering

  Time: 2019-05-29, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Activity and participation long term after stroke

  Huvudhandledare: professor Susanne Iwarsson

  Fakultetsopponent: docent Sverker Johansson, Stockholm
  Ordförande vid disputationen: professor Christina Brogårdh

 • Pia Sjöberg i ämnet klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi

  Time: 2019-05-29, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Hemodynamics measured with magnetic resonance imaging in patients with congenital heart disease.

  Huvudhandledare: docent Marcus Carlsson

  Fakultetsopponent: professor Philipp Beerbaum, Hannover
  Ordförande vid disputationen: professor Håkan Arheden

 • Christian Jämtheim Gustafsson i ämnet klinisk medicin med inriktning medicinsk strålningsfysik

  Time: 2019-05-31, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: MRI-Only based Radiotherapy of Prostate Cancer. Development and evaluation of methods to assess fiducial marker detection, geometric accuracy and dosimetric integrity.

  Huvudhandledare: professor Lars E Olsson

  Fakultetsopponent: associate professor Cornelis van den Berg, Utrecht
  Ordförande vid disputationen: docent Christopher Rääf

 • Elin Movert i ämnet laboratoriemedicin med inriktning medicinsk mikrobiologi

  Time: 2019-05-31, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Induction and functional role of type I interferon in bacterial infection of macrophages

  Huvudhandledare: docent Fredric Carlsson

  Fakultetsopponent: professor Lilita Ramakrishnan, Cambridge
  Ordförande vid disputationen: docent Gabriela Godaly

 • Johan Bertilsson i ämnet klinisk medicin med inriktning experimentell öron-, näs- och halssjukdomar

  Time: 2019-06-05, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Human motor control, autonomic and decision processes under physical and psychological stress - instinctive, reflexive and adaptive aspects.

  Huvudhandledare: docent Per-Anders Fransson

  Fakultetsopponent: docent Stefan Holgersson, Linköping
  Ordförande vid disputationen: professor Ann Hermansson

 • Zainab Ahmadi i ämnet klinisk medicin med inriktning lungmedicin

  Time: 2019-06-07, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Pharmacologic treatment of breathlessness in severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

  Huvudhandledare: docent Magnus Ekström

  Fakultetsopponent: assistant professor Daisy J.A. Janssen, Maastricht
  Ordförande vid disputationen: professor Carl Johan Fürst

 • Sophie Schön Persson i ämnet folkhälsovetenskap

  Time: 2019-06-10, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag

  Avhandlingens titel: Workplace relationships - as health promoting resources at work.

  Huvudhandledare: professor Kerstin Blomqvist

  Fakultetsopponent: seniorprofessor Monica Eriksson, Trollhättan
  Ordförande vid disputationen: docent Louise Bennet

 • Leena Lehti i ämnet klinisk medicin med inriktning diagnostisk radiologi

  Time: 2019-06-13, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag

  Avhandlingens titel: Image quality in computed tomography angiography after EVAR.

  Huvudhandledare: docent Johan Wasselius

  Fakultetsopponent: professor Lars Lönn, Köpenhamn
  Ordförande vid disputationen: professor Pia Maly Sundgren

 • Cheng Luan i ämnet klinisk medicin med inriktning diabetologi

  Time: 2019-06-13, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag

  Avhandlingens titel: Essential role of the transcription factor MafA for maintaining pancreatic beta-cell function.

  Huvudhandledare: professor Erik Renström

  Fakultetsopponent: professor Louise Torp Dalgaard, Roskilde
  Ordförande vid disputationen: professor Bodil Ohlsson

 • Ferdinando Petrazzuoli i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin

  Time: 2019-06-13, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag

  Avhandlingens titel: Dementia management in European Primary Care.

  Huvudhandledare: docent Hans Thulesius

  Fakultetsopponent: professor Steve Iliffe, London
  Ordförande vid disputationen: professor Margareta Troein

 • Martina Lundmark i ämnet hälsovetenskap med inriktning omvårdnad

  Time: 2019-06-14, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Recovery after lungtransplantation-adaptation as a key concept in post transplant management.

  Huvudhandledare: professor Anna Forsberg

  Fakultetsopponent: professor Gerdt Riise, Göteborg
  Ordförande vid disputationen: docent Anna Kristensson Ekwall

 • Louise Brunkwall i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning nutritions- och genetisk epidemiologi

  Time: 2019-06-14, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Obesity, with a focus on diet quality and gut microbiota in population

  Huvudhandledare: professor Marju Orho-Melander

  Fakultetsopponent: professor Paul W. O'Toole, Cork
  Ordförande vid disputationen: docent Celine Fernandez

 • Johan Farngren i ämnet klinisk medicin med inriktning diabetologi

  Time: 2019-09-06, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Glucagon Counter-Regulation to Hypoglycemia During Incretin-Based Therapy.

  Huvudhandledare: professor Bo Ahrén

  Fakultetsopponent: professor Björn Eliasson, Göteborg
  Ordförande vid disputationen: professor Mona Landin-Olsson

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens centrala kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31