Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Disputationer

 • Johan Farngren i ämnet klinisk medicin med inriktning diabetologi

  Time: 2019-09-06, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Glucagon Counter-Regulation to Hypoglycemia During Incretin-Based Therapy.

  Huvudhandledare: professor Bo Ahrén

  Fakultetsopponent: professor Björn Eliasson, Göteborg
  Ordförande vid disputationen: professor Mona Landin-Olsson

 • Marieclaire Overton i ämnet klinisk medicin med inriktning geriatrik

  Time: 2019-09-06, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Assessment of cognition in aging. Investigating internal validity, occurrence and reversion of mild cognitive impairment. Data from the general population study “Good Aging in Skåne (GÅS).

  Huvudhandledare: professor Sölve Elmståhl

  Fakultetsopponent: professor Ingmar Skoog, Göteborg
  Ordförande vid disputationen: professor Per-Olof Östergren

 • Kristine Thorell i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning läkemedelsepidemiologi

  Time: 2019-09-06, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Risk factors associated with use of medication in an elderly population

  Huvudhandledare: professor Anders Halling

  Fakultetsopponent: docent Björn Wettermark, Stockholm
  Ordförande vid disputationen: professor Bodil Ohlsson

 • Itzia Jimenez-Ferrer Carrillo i ämnet biomedicin med inriktning neurovetenskap

  Time: 2019-09-06, 13:15
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Immunogenetics of Parkinson’s Disease: Translational studies from rodents to humans

  Huvudhandledare: docent Maria Swanberg

  Fakultetsopponent: professor Malu Tansey, Atlanta
  Ordförande vid disputationen: docent Tomas Deierborg

 • Julien Hasselmann i ämnet klinisk medicin med inriktning kärlkirurgi

  Time: 2019-09-13, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Prevention of surgical wound complications after peripheral vascular surgery

  Huvudhandledare: professor Stefan Acosta

  Fakultetsopponent: professor Michael Sugrue, Galway
  Ordförande vid disputationen: professor Henry Svensson

 • Charlotte Castor i ämnet hälsovetenskap med inriktning omvårdnad

  Time: 2019-09-13, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Home Care Services for Sick Children Family-, healthcare- and health economic perspectives.

  Huvudhandledare: professor Inger Kristensson Hallström

  Fakultetsopponent: docent Agneta Anderzén Carlsson, Örebro
  Ordförande vid disputationen: PhD Irén Tiberg

 • Peter Olsson i ämnet klinisk medicin med inriktning reumatologi

  Time: 2019-09-20, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Primary Sjögren’s syndrome - epidemiological risk factors and biomarkers.

  Huvudhandledare: docent Thomas Mandl

  Fakultetsopponent: docent Marja Pertovaara, Tampere
  Ordförande vid disputationen: professor Anders Bengtsson

 • Ines Ambite i ämnet biomedicin med inriktning immunologi och mikrobiell patogenes

  Time: 2019-09-24, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Molecular determinants of disease severity in urinary tract infection.

  Huvudhandledare: professor Catharina Svanborg

  Fakultetsopponent: professor Arturo Zychlinsky, Berlin
  Ordförande vid disputationen: professor Bo Baldetorp

 • Haoran Yu i ämnet laboratoriemedicin med inriktning virologi

  Time: 2019-09-26, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Regulation of Human Papillomavirus Type 16 early and late gene expression.

  Huvudhandledare: professor Stefan Schwartz

  Fakultetsopponent: professor Magnus Evander, Umeå
  Ordförande vid disputationen: docent Yvonne Ceder

 • Ulrika Moll i ämnet klinisk medicin med inriktning diabetologi

  Time: 2019-09-27, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Pregnancy characteristics as risk factors for future maternal diabetes and other diseases.

  Huvudhandledare: professor Mona Landin-Olsson

  Fakultetsopponent: professor Ann Josefsson, Linköping
  Ordförande vid disputationen: professor Lars Edvinsson

 • Amanda Lahti i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi

  Time: 2019-10-04, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Physical Activity in Childhood and Adolescence

  Huvudhandledare: professor Magnus Karlsson

  Fakultetsopponent: professor Mai-Lis Hellénius, Stockholm
  Ordförande vid disputationen: docent Cecilia Rogmark

 • Isak Lindstedt i ämnet klinisk medicin med inriktning akutmedicin

  Time: 2019-11-15, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Important Mechanisms in Blood Pressure Regulation.

  Huvudhandledare: docent Marie-Louise Edvinsson

  Fakultetsopponent: professor Fredrik Nyström, Linköping
  Ordförande vid disputationen: professor Ulf Ekelund

 • Jonatan Wistrand i ämnet klinisk medicin med inriktning medicinens historia

  Time: 2019-11-29, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.
  Contact: Anette Saltin, anette.saltin@med.lu.se

  Avhandlingens titel: Läkaren som patient - litterära och dokumentära vittnesmål.

  Huvudhandledare: professor Peter Nilsson

  Fakultetsopponent: docent Rolf Ahlzén, Karlstad
  Ordförande vid disputationen: professor Patrik Midlöv

 • Jesper Nordenskjöld i ämnet klinisk medicin med inriktning ortopedi

  Time: 2019-12-20, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Dupuytren disease: Prevalence, treatment and outcome

  Huvudhandledare: adj professor Isam Atroshi

  Fakultetsopponent: associate professor Philip Blazar, Boston
  Ordförande vid disputationen: adj professor Ingemar Petersson

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens centrala kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Katrin Ståhl, kommunikatör

katrin.stahl@med.lu.se
tel 046-222 01 31