Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Disputationer

 • Paulina Bryl-Góreca i ämnet klinisk medicin med inriktning kardiologi

  Time: 2021-09-02, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Microvesicle signaling in cardiovascular biology under normal and pathobiological conditions.

  Huvudhandledare: professor David Erlinge

  Fakultetsopponent: docent Christina Christersson, Uppsala
  Ordförande vid disputationen: docent Bjarne Madsen Härdig

 • Christina Siesing i medicinsk vetenskap inom områdesinriktningen cancer och onkologi

  Time: 2021-09-03, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Prognostic and predictive biomarkers in metastatic colorectal cancer: Constant and evolutionary perspectives

  Huvudhandledare: professor Karin Jirström

  Fakultetsopponent: professor Ragnhild Lothe, Oslo
  Ordförande vid disputationen: docent Kristina Drott

 • Lovisa Waldner i ämnet klinisk medicin med inriktning medicinsk strålningsfysik

  Time: 2021-09-03, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Optically stimulated luminescence (OSL) dosimetry using NaCl Pellets

  Huvudhandledare: docent Christian Bernhardsson

  Fakultetsopponent: professor em Stephen W McKeever, Oklahoma
  Ordförande vid disputationen: professor Lars E. Olsson

 • Mari Rosenqvist i ämnet klinisk medicin med inriktning infektionssjukdomar

  Time: 2021-09-03, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Sepsis – an ED perspective

  Huvudhandledare: professor Olle Melander

  Fakultetsopponent: docent Anders Ternhag, Stockholm
  Ordförande vid disputationen: professor Per Björkman

 • Anna Fernlund i ämnet klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi

  Time: 2021-09-04, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Aspects of early miscarriage management

  Huvudhandledare: docent Povilas Sladkevicius

  Fakultetsopponent: professor Christina Bergh, Göteborg
  Ordförande vid disputationen: professor Stefan Hansson

 • Emily Grenner i ämnet klinisk medicin med inriktning logopedi, audiologi

  Time: 2021-09-09, 13:15
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Observational learning for narrative writing in elementary school: Text quality and self-efficacy in students with normal hearing and students with hearing loss.

  Huvudhandledare: docent Birgitta Sahlén

  Fakultetsopponent: docent Jakob Åsberg Johnel, Göteborg
  Ordförande vid disputationen: docent Jonas Brännström

 • Pavlos Stamatis i ämnet klinisk medicin med inriktning reumatologi

  Time: 2021-09-10, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Clinical and Epidemiologic Studies On Giant Cell Arteritis.

  Huvudhandledare: docent Aladdin Mohammad

  Fakultetsopponent: Dr Geirmund Myklebust, Kristiansand
  Ordförande vid disputationen: professor Anders Bengtsson

 • Samar Hunaiti i ämnet laboratoriemedicin med inriktning klinisk kemi

  Time: 2021-09-10, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.
  Contact: Anette Saltin, anette.saltin@med.lu.se

  Avhandlingens titel: Cellular Effects of Cystatins.

  Huvudhandledare: docent Magnus Abrahamson

  Fakultetsopponent: professor Rigmor Solberg, Oslo
  Ordförande vid disputationen: docent Kristina Persson

 • Stina Ramne i ämnet folkhälsovetenskap med inriktning nutritionsepidemiologi

  Time: 2021-09-10, 13:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Suger consumption and cardiometabolic risk – with focus on the urinary sucrose and fructose biomarkers.

  Huvudhandledare: docent Emily Sonestedt

  Fakultetsopponent: professor Berit Lilienthal Heitmann, Köpenhamn
  Ordförande vid disputationen: professor Marju Orho-Melander

 • Peter Nymberg i ämnet klinisk medicin med inriktning allmänmedicin

  Time: 2021-09-17, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Promoting physical activity and lifestyle changes in primary health care – Interviews, randomized controlled trial and cohort studies examining lifestyle factors and venous thromboembolism.

  Huvudhandledare: professor Bengt Zöller

  Fakultetsopponent: professor Carl Johan Östgren, Linköping
  Ordförande vid disputationen: professor Martin Lindström

 • Tom Gyllenhammar i ämnet klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi

  Time: 2021-09-17, 14:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Cardiac Microvascular Disease Quantified with CMR.

  Huvudhandledare: professor Håkan Arheden

  Fakultetsopponent: professor Juerg Schwitter, Lausanne
  Ordförande vid disputationen: docent Stefan Jovinge

 • Lo Hallin Thompson i ämnet klinisk medicin med inriktning kirurgi

  Time: 2021-09-23, 09:00
  Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag.

  Avhandlingens titel: Clinical aspects of adrenalectomy.

  Huvudhandledare: professor Anders Bergenfelz

  Fakultetsopponent: docent Robert Bränström, Stockholm
  Ordförande vid disputationen: professor Roland Andersson

Fakultetens kommunikationsavdelning ansvarar för fakultetens centrala kalendarium, som innehåller information om seminarier, föreläsningar, konferenser, disputationer och andra arrangemang som äger rum vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kontaktperson:
Anette Saltin

anette.saltin@med.lu.se
046 222 49 26