lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Studievägledning

Välkommen till studievägledningen på Medicinska fakulteten! 
Du som är student kan vända dig till oss med frågor eller problem som rör din studiesituation. Vi erbjuder samtal och rådgivning i frågor som rör dina studier.

Vi kan ge dig som är intresserade av vår utbildningar information om programmens upplägg och innehåll, behörighet, studieformer, var du hittar mer information om antagning mm.

Vi arbetar alla under tystnadsplikt.

Du är alltid välkommen till oss med dina frågor och funderingar! 

Arbetsterapeutprogrammet
Audionomprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
Logopedprogrammet

Annika.Ilskog@med.lu.se 
Kansli M
BMC F11, Sölvegatan 19
Tel. 046-222 71 32

Mottagning:
BMC: Måndag, tisdag, torsdag 10.30 - 12.30
HSC: onsdagar 10.30 - 12.30 (mottagning på HSC endast under terminstid)
Övrig tid enligt överenskommelse

Studentinformation Arbetsterapeutprogrammet
Information och blanketter för Audionom- och Audiologistudenter
Studiesociala blanketter för Fysioterapeutprogrammet
Information och blanketter för Logopedstudenter


Sjuksköterskeprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet 

Cecilia Nygren
Kansli M
BMC F11, Sölvegatan 19
Telefon: 046-222 18 77
E-post: studievagledare_vard@med.lu.se


Barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap (Master in Public Health, MPH)

Emilia Nivestam

046-2229751

E-post: emilia.nivestam@med.lu.se 


Läkarprogrammet
Termin 1-3, termin 4-9 Lund, termin 6-9 Helsingborg

Helena.Axelsson@med.lu.se
Kansli M
BMC F11, Sölvegatan 19
Tel. 046-222 72 17

Studievägledningen för läkarutbildningen 


Läkarprogrammet
Termin 4-9 Malmö, termin 10-11

Ase.Feltborg@med.lu.se  (Åse Feltborg)  Arbetar deltid
Kansli M
BMC F11, Sölvegatan 19
Tel. 046-222 97 21

Studievägledning för läkarutbildningen 

Mottagning:
Malmö: Tisdagar kl. 9.00-15.00


Kandidatprogram: Biomedicin
Master- och magisterprogram i: Biomedicin och medicinsk vetenskap 

Jenny.Arfwedson@med.lu.se 
Kansli M
BMC F11, Sölvegatan 19
046-222 19 66, 0730-391347

Blanketter för programmen i Biomedicin
Blanketter för Masterprogrammet i Medicinsk vetenskap

Mottagning: Enligt överenskommelse.

Arbetsterapeutprogrammet
Audionomprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
Logopedprogrammet

annika ilskog

Annika Ilskog
Annika.Ilskog@med.lu.se 
Kansli M
BMC F11, Sölvegatan 19
Tel. 046-222 71 32

Mottagning:
BMC: Måndag, tisdag, torsdag 10.30 - 12.30
HSC: Onsdagar 10.30 - 12.30 (mottagning på HSC endast under terminstid)
Övrig tid enligt överenskommelse.


Sjuksköterskeprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet

cecilia nygren

Ceclia Nygren
Cecilia.Nygren@med.lu.se
Kansli M
BMC F11, Sölvegatan 19
Telefon: 046-222 18 77

 


Barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap (Master in Public Health, MPH)

 
emilia nivestam

Emilia Nivestam
046-2229751
E-post: emilia.nivestam@med.lu.se

 

Läkarprogrammet
Termin 1-3, termin 4-9 Lund, termin 6-9 Helsingborg

helena axelsson

Helena Axelsson
Helena.Axelsson@med.lu.se
Kansli M
BMC F11, Sölvegatan 19
Tel. 046-222 72 17

Mottagning:
Enligt överenskommelse. 
 


Läkarprogrammet
Termin 4-9 Malmö, termin 10-11

 
aase feltborg

Åse Feltborg
Ase.Feltborg@med.lu.se  Arbetar deltid
Kansli M
BMC F11, Sölvegatan 19
Tel. 046-222 97 21

Studievägledning för läkarutbildningen 

Mottagning: 
BMC: Måndagar och onsdagar
CRC: Tisdagar kl. 9.00-15.00


Kandidatprogram: Biomedicin
Master- och magisterprogram i: Biomedicin och medicinsk vetenskap 

jenny arfwedson

Jenny Arfwedson
Jenny.Arfwedson@med.lu.se 
Kansli M
BMC F11, Sölvegatan 19
046-222 19 66, 0730-391347

Mottagning: Enligt överenskommelse.