lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Fakultetsledning

erik renstroem

Professor Erik Renström, dekan
Särskilt ansvar för strategi, styrning och samverkan
Tel. 046-222 80 84, 040-39 11 57
E-post: Erik.Renstrom@med.lu.se

kristina aakesson

Professor Kristina Åkesson, prodekan
Särskilt ansvar för samarbetet akademi och sjukvård inklusive ALF-frågor
Tel. 040-33 23 70
E-post: Kristina.Akesson@med.lu.se

maria bjoerkqvist

Professor Maria Björkqvist, vicedekan
Ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå
Tel. 072-700 71 63
E-post: Maria.Bjorkqvist@med.lu.se

heiko herwald

Professor Heiko Herwald, vicedekan
Ansvar för forskarutbildning
Tel. 046-222 41 82
E-post: Heiko.Herwald@med.lu.se

martin l olsson

Professor Martin L. Olsson, vicedekan
Ansvar för forskningens infrastruktur
Tel. 046- 222 32 07
E-post: Martin_L.Olsson@med.lu.se

jimmie kristensson

Universitetslektor Jimmie Kristensson, vicedekan
Ansvar för medarbetarskap och etik 
Tel. 046-222 19 74
E-post: Jimmie.Kristensson@med.lu.se

Mattias Brattström
Kanslichef
Tel. 046-222 72 15
E-post: Mattias.Brattstrom@med.lu.se

Johanna Sandahl
Kommunikationschef
Tel. 046-222 31 78
E-post: Johanna.Sandahl@med.lu.se

Åsa Söderberg
Ekonomichef
Tel. 046-222 17 08
E-post: Asa.Soderberg@med.lu.se

Ann Ivarsson
Dekansekreterare
Tel: 046-222 80 71
E-post: Ann.Ivarsson@med.lu.se

Samt studeranderepresentanter och företrädare för Medicinska doktorandrådet