lu.se

Laboratoriemedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


photo axel color

Priset för ”Årets avhandling i hematologi” går 2018 till Axel Hyrenius Wittsten, Avdelningen för klinisk genetik. Avhandlingens fokus har varit att hitta genetiska mönster hos patienter med akut leukemi och sedan modellera och förstå dessa mönster i prekliniska modeller.

-  Jag vet ju hur många bra avhandlingar inom hematologi som kommit ut det senaste året – inte minst från Lunds universitet – så det är väldigt överraskande och roligt att få erkännande för det jobb som vi åstadkommit, säger Axel Hyrenius Wittsten.

Priset instiftades 2002 av Blodcancerförbundet och delas ut i samband med Svensk Förening för Hematologis Fortbildningsdagar som hålls den första veckan i oktober varje år.

blod

En blodgrupp som upptäcktes redan 1962 har gäckat forskarna sedan dess. Ingen har kunnat förklara varför vissa människor blir Xga-positiva och andra Xga-negativa. Men nu har Lundaforskare hittat svaret på gåtan och studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Blood.

david gisselsson nord
David Gisselsson Nord. Foto: Åsa Hansdotter

En kartläggning av arvsmassan i cancerceller hos barn visar att dessa kan utvecklas enligt fyra olika huvudspår – som kan förekomma samtidigt i en och samma tumör. Forskarna kunde också visa att två av dessa har ett samband med återfall i sjukdomen. Studien, som letts av David Gisselsson Nord, publiceras nu i Nature Genetics.

 
Hör inslaget med David Gisselsson Nord i Sveriges radio här
Läs pressmeddelandet

jonas bjoerk

Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Kliniska Studier Sverige, Skånes universitetssjukhus, har erhållit 5,3 miljoner i bidrag från Vinnova, som ett av sju projekt om artificiell intelligens. Projekten handlar om att utveckla lösningar som förebygger ohälsa, skapar tidigare och säkrare diagnostik och bättre vård. I projekten samarbetar företag, offentlig verksamhet och universitet i olika konstellationer. Arbets- och miljömedicins projekt blir att ta fram ett beslutsstödsystem för akut hjärtinfarkt och instabil kärlkramp som gör handläggningen av patientgruppen effektivare och mer jämlik.
Projektledare är Jonas Björk, på Avdelningen för arbets- och miljömedicin.

Stort grattis!

Varje år dör flera tusen personer i förtid i Sverige till följd av luftföroreningar och det finns tydliga bevis för att människor som bor i områden med sämre luft har högre dödlighet. Forskare har räknat på vad som händer om man tar bort avgaser från bensin- och dieseldrivna fordon i Malmö och vilka effekter det ger på befolkningens hälsa. Deras beräkningar visar att i Malmö är det sju gånger fler som dör av dessa avgaser än av trafikolyckor.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64