lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 40-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Markör involverad i lymfsystemet kopplas till hjärtsvikt

2018-03-07 Forskaren Yan Borné och hennes kolleger har hittat en ny markör i blodet som kopplas till ökad risk för hjärtsvikt. Det överraskande är att markören inte är involverad direkt i hjärtats funktion, som de flesta tidigare kända markörerna är. Istället påverkar den processer i lymfsystemet.


Forskare föreslår fem olika grupper av diabetes

2018-03-05 En helt ny indelning av diabetessjukdomarna som även förutser risken för allvarliga följdsjukdomar och ger förslag på behandling. Istället för indelningen i typ 1 och typ 2-diabetes föreslår forskare vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) fem olika grupper. 
Fynden publiceras i The Lancet Diabetes & Endocrinology.


Avhandling - lätt att missa hjärtsvikt hos KOL-patienter

Porträttfoto av Elzbieta Kaszuba.

2018-02-20 Allmänläkare i primärvården saknar tillräckliga verktyg för att upptäcka och diagnosticera hjärtsvikt bland KOL-patienter.

Elzbieta Kaszuba har disputerat på en avhandling om KOL och hjärtsvikt.


Porträttfoto av Jasmine Brandt.
Avhandling - nya rön om sköldkörteln och bröstcancer

2018-02-14 Sköldkörtelns funktion kan ha betydelse för uppkomst och överlevnad i bröstcancer. Rönen presenteras i en avhandling från forskaren och läkaren Jasmine Brandt.

Hon har bland annat närmare studerat ett antal sköldkörtelhormoner.


Anslag till diabetesforskning

2018-02-06 Andreas Edsfeldt är en av de forskare som nyligen tilldelades forskningsanslaget Junior Diabetes Wellness Grant på 200 000 kronor. Han erhåller anslaget för sitt projekt "Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair." 

Även Mototsugu Nagao tilldelas motsvarande anslag för projektet "CD36 as a therapeutic target to improve beta cell function in type 2 diabetes".


Folkhälsoutbildning i topp igen

2018-01-31 Även under 2018 är masterutbildningen i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet populärast. Ny statistik från Universitets- och högskolerådet visar att utbildningen återigen hade flest sökande bland de internationella masterprogrammen vid svenska universitet och högskolor.


Avhandling - bra resultat efter fettsugning vid lymfödem

2018-01-25 Många kvinnor drabbas av lymfödem till följd av bröstcanceroperation. En ny avhandling från Mattias Hoffner vid Lunds universitet ger ytterligare belägg för att operation med fettsugning är en väl fungerande metod som främjar livskvaliteten.


Jorge Ruas (Photo: Ulf Sirborn, KI)
Jorge Ruas (Photo: Ulf Sirborn, KI)

Är muskeln den nya hjärnan?

2018-01-15 - Jag tycker att musklers betydelse är underskattad, säger Jorge Ruas, docent vid Karolinska Institutet och mottagare av Leif C Groop-priset för framstående diabetesforskning. I sin forskning försöker han förstå vilka molekyler och mekanismer som bidrar till träningens positiva effekter och använda detta för att förbättra behandlingen av personer med typ 2-diabetes.


Gravida undersöks i jakt på ny kunskap om barns utveckling

2018-01-11 Hur påverkar mammans livsstil, vad hon äter och hur hon rör sig, fostrets tillväxt och barnets utveckling? Det ska ett antal forskare vid Lunds universitet ta reda på, under ledning av professor Paul Franks och doktoranden Angela Estampador.


Mobiltelefon hjälp vid blodtryckskontroll

2017-12-19 Bra kontroll på blodtrycket minskar risken för stroke, hjärtinfarkt och andra sjukdomar. Universiteten i Lund, Linköping och Göteborg påbörjar därför inom kort en stor, medicinsk utvärderingsstudie av ett system för blodtryckskontroll där patientens mobiltelefon ingår.


Dödsreceptorer ny hjärt-kärlmarkör

2017-12-12 Forskare vid institutionen har funnit att förekomsten av dödsreceptorer i blodet är ett direkt mått på risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Bakom studien står bl.a. professor Jan Nilsson och doktoranden Ingrid Yao Mattisson.


Avhandling - D-vitaminbrist och frakturer

2017-12-05 Kvinnor som lider av kronisk D-vitaminbrist har förhöjd risk att råka ut för en osteoporosrelaterad fraktur. Det framkommer i en ny avhandling från läkaren och doktoranden David Buchebner.


Avhandling - om att pricka rätt i stora hälsostudier

2017-11-23 Stora epidemiologiska studier inom folkhälsa och medicin kan bli mer rättvisande om de kompletteras med analyser som tar hänsyn till individuella skillnader i befolkningen. Det visar en ny avhandling från doktoranden Maria Wemrell.


Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona
Patrik Midlöv blir vid årsskiftet ny prefekt vid IKVM

2017-11-22 Patrik Midlöv, professor i allmänmedicin, tillträder som ny prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö den 1 januari 2018.


Anslag till studier om äldres hälsa, forskningsanalys och diabetes

2017-11-14 Finns det fler typer av diabetes än de vi känner till idag? Hur kan vi få ut säkrare resultat från stora medicinska befolkningsstudier? Vad betyder blodtrycket för äldres mentala hälsa? Detta är några frågor som kanske kan få svar med hjälp av nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet (VR). 


alzheimers sjukdom
Ny studie åskådliggör tidiga Alzheimer-tecken

2017-11-01 I Nature Communications presenterar nu Sebastian Palmqvist och Oskar Hansson vid Lunds universitet nya resultat om var i hjärnan tidiga Alzheimer-tecken uppstår.

Studien visar att det handlar om platser som till stor del sammanfaller med ett av hjärnans viktigaste funktionella nätverk, det som brukar kallas default mode-nätverket.


Demens - äldre fick lägre dos av läkemedel

wattmo
Carina Wattmo

2017-10-20 Äldre personer med Alzheimers sjukdom får lägre doser av bromsmediciner jämfört med yngre. Det framkommer i en långtidsstudie av Carina Wattmo, doktor i medicinsk vetenskap och medicinsk statistiker vid Skånes universitetssjukhus.

 

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv

Diabetesportalen/LUDC

Besök Lunds universitets webbplats om aktuell diabetesforskning:

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC)

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan

Externa länkar

Besök oss