lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 40-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Värmeböljors inverkan på hälsan

2018-10-11 I en ny registerstudie från Centrum för primärvårdsforskning, ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne, har forskare undersökt hur värmeböljor påverkar dödligheten i Sverige. Resultaten visar en tydlig ökning i dödsfall de dagar då temperaturen överstiger 27 plusgrader. Studien visar även att risken att avlida i förtid under värmeböljor dessutom verkar vara större i Norrland än i de sydligare landskapen, liksom i socioekonomiskt utsatta områden.


Ny upptäckt återställer insulincellernas funktion vid typ 2-diabetes

2018-10-08 Genom att blockera ett protein, VDAC1, i de insulinproducerande betacellerna, kan man återfå deras normala funktion vid typ 2-diabetes. I prekliniska experiment har forskarna bakom en ny studie även visat att det går att förhindra utvecklingen av sjukdomen. Fynden publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism.


TEDDY-studien får 40 miljoner för att fortsätta

2018-10-03 TEDDY-studien har bidragit till fördjupad kunskap om vad som händer före ett insjuknande i autoimmun diabetes (typ 1-diabetes) och visat att en maginfektion kan trigga igång celiaki. Nu har Lunds universitet fått drygt 40 miljoner kronor från amerikanska hälsovårdsministeriet NIH för att fortsätta med TEDDY-studien i ytterligare fem år.


Avhandling - fler flickor utsatta för nättrakasserier

Porträttfoto av Maria Fridh

2018-08-24 Den psykiska ohälsan är omfattande bland unga som utsätts för mobbning, nättrakasserier och fysiskt våld. Det framkommer i en ny avhandling från läkaren Maria Fridh.

Resultaten visar bland annat att flickor och elever med funktionsnedsättning utsätts för nättrakasserier oftare än andra.

Ny avhandling om nättrakasserier och mobbning, läs mer


Hjärt-kärlforskning i startgroparna efter anslag

Porträttfoto av Kristina Sundquist: Foto: Bertil Kjellberg

2018-08-22 Professor Kristina Sundquist vid Centrum för Primärvårdsforskning, IKVM samt Region Skåne, har fått ett stort anslag från NIH, USA. Pengarna ska användas till ett forskningsprojekt om hjärt-kärlsjukdomar hos för tidigt födda.


Porträttbild av Madelaine Agosti.
Avhandling - personliga kraftkällor kan bidra till balans

2018-08-01 Personliga resurser i form av inre styrka, hälsa och välbefinnande kan vara delvis förbisedda tillgångar för att uppnå balans mellan arbete och privatliv.

Det framkommer i en ny avhandling från Madelaine Agosti vid Lunds universitet.


Avhandling - unga vuxnas sexliv vid utlandsresor

2018-05-31 Mats Sundbeck har undersökt sexvanor och riskbeteende bland unga vuxna i samband med utlandsvistelser. En viktig slutsats i avhandlingen är att det är en ganska liten grupp som tar risker vid utlandsresor.


Ceiliakistudie prisades

2018-05-29 Forskningsstudien CiPP med inriktning på celiaki tilldelades nyligen priset ”Nutrition Research Project of the Year” i Genève. Bakom CiPP står Daniel Agardh vid Lunds universitet och forskningsföretaget Probi AB.


Avhandling - koll på smärta kan förbättra vård

2018-05-24 God smärtlindring efter en operation kan påskynda återhämtningen och därmed minska risken för komplikationer. Aktuell forskning från Anna Persson visar hur man kan mäta och förutsäga smärta redan före operationen, för att kunna optimera behandlingen.


Workshop aortadissektion SUS Malmö 180509 - diskussion runt bordet

Patienterna med och sätter forskningsagenda

Handlar den medicinska forskningen om det som är viktigast för patienterna? Frågan är just nu aktuell i ett projekt där Lunds universitet deltar under ledning av professor Stefan Acosta. I projektet ringar patientföreträdare tillsammans med forskare in prioriterad forskning inom aortasjukdomar.


Koppling mellan preventivmedel och psykotropa läkemedel

2018-05-14 En registerstudie från läkaren och doktoranden Sofia Zettermark vid Lunds universitet visar att det finns ett samband mellan bruk av hormonella preventivmedel och ökad förskrivning av psykotropa läkemedel bland flickor och kvinnor i tonåren.


Avhandling - njurhälsa överraskande låg i högre ålder

Porträttfoto av Karin Werner

2018-05-08 Hälften av landets friska 80-åringar har en så låg njurfunktion att den ligger under gränsen för vad som räknas som njursjukdom. Det framkommer i en ny avhandling från Karin Werner vid Lunds universitet.


Porträttfoto av Lukas Tomas och Harry Björkbacka. Fotograf: Björn Martinsson
Hjärta-kärl - ny kunskap om hur plack fungerar

2018-04-18 Ny forskning från Lukas Tomas och Harry Björkbacka visar att inflammerade, instabila åderförkalkningsplack har en ämnesomsättning som särskiljer dem från stabila plack. Resultaten visar också på likheter mellan ämnesomsättningen i instabila plack och cancerceller.


Bästa handledaren på läkarprogrammet

2018-04-11 Läkarstudenterna på åttonde terminen i Malmö har utsett Tomasz Dziechciowski, legitimerad läkare, till mottagare av studenternas handledarpris.


Prestigefyllt anslag till Jan Sundquist

jan sundquist
Jan Sundquist. Foto: Bertil Kjellberg

2018-04-09 Professor Jan Sundquist vid institutionen har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsanslagen i Europa, ERC Advanced Grant.

Jan Sundquist forskar bland annat på sjukdomsmekanismer och behandling av depression, ångest och stressrelaterade besvär, vanliga tillstånd hos patienterna i primärvården.


Oskar Hansson Wallenberg Clinical Scholar 2018

2018-04-04 Wallenberg Clinical Scholars från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ges till landets främsta kliniska forskare. I årets satsning återfinns professor Oskar Hansson vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Hans forskning syftar till att hitta markörer som på ett tidigt stadium avslöjar Alzheimers och Parkinsons sjukdomar.


Markör involverad i lymfsystemet kopplas till hjärtsvikt

2018-03-07 Forskaren Yan Borné och hennes kolleger har hittat en ny markör i blodet som kopplas till ökad risk för hjärtsvikt. Det överraskande är att markören inte är involverad direkt i hjärtats funktion, som de flesta tidigare kända markörerna är. Istället påverkar den processer i lymfsystemet.


Forskare föreslår fem olika grupper av diabetes

2018-03-05 En helt ny indelning av diabetessjukdomarna som även förutser risken för allvarliga följdsjukdomar och ger förslag på behandling. Istället för indelningen i typ 1 och typ 2-diabetes föreslår forskare vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) fem olika grupper. 
Fynden publiceras i The Lancet Diabetes & Endocrinology.


Avhandling - lätt att missa hjärtsvikt hos KOL-patienter

Porträttfoto av Elzbieta Kaszuba.

2018-02-20 Allmänläkare i primärvården saknar tillräckliga verktyg för att upptäcka och diagnosticera hjärtsvikt bland KOL-patienter.

Elzbieta Kaszuba har disputerat på en avhandling om KOL och hjärtsvikt.


Porträttfoto av Jasmine Brandt.
Avhandling - nya rön om sköldkörteln och bröstcancer

2018-02-14 Sköldkörtelns funktion kan ha betydelse för uppkomst och överlevnad i bröstcancer. Rönen presenteras i en avhandling från forskaren och läkaren Jasmine Brandt.

Hon har bland annat närmare studerat ett antal sköldkörtelhormoner.


Anslag till diabetesforskning

2018-02-06 Andreas Edsfeldt är en av de forskare som nyligen tilldelades forskningsanslaget Junior Diabetes Wellness Grant på 200 000 kronor. Han erhåller anslaget för sitt projekt "Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair." 

Även Mototsugu Nagao tilldelas motsvarande anslag för projektet "CD36 as a therapeutic target to improve beta cell function in type 2 diabetes".


Folkhälsoutbildning i topp igen

2018-01-31 Även under 2018 är masterutbildningen i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet populärast. Ny statistik från Universitets- och högskolerådet visar att utbildningen återigen hade flest sökande bland de internationella masterprogrammen vid svenska universitet och högskolor.


Avhandling - bra resultat efter fettsugning vid lymfödem

2018-01-25 Många kvinnor drabbas av lymfödem till följd av bröstcanceroperation. En ny avhandling från Mattias Hoffner vid Lunds universitet ger ytterligare belägg för att operation med fettsugning är en väl fungerande metod som främjar livskvaliteten.

 

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv

Diabetesportalen/LUDC

Besök Lunds universitets webbplats om aktuell diabetesforskning:

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC)

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan

Externa länkar

Besök oss