lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Stödprogram för VR-ansökningar 2018

Fakultetsledningen önskar informera alla som avser att under våren 2018 söka ett VR-anslag inom medicin och hälsa, eller VR-anslag för internationell postdoc, om fakultetens nya stödprogram organiserat av fakultetens Karriärcentrum och Future Faculty.

Programmet består av tre olika delar inriktade på att ge stöd i ansökningsprocessen. Det är möjligt att delta i hela eller endast delar av programmet.


GU-kansli i Blocket underlättar för läkarstudenterna

gu kansli
Susanne Claesson (t v) och Eva Körner Muhrbeck trivs i det nya GU-kansliet i Blocket. Bild: Olle Dahlbäck

Tanken har funnits länge, men nu har ett gemensamt kansli för tre av läkarutbildningens kliniska terminer i Lund äntligen slagit upp dörrarna. En trappa upp, vägg i vägg med sjukhusbiblioteket i Centralblocket, finns sedan några veckor administrationen för terminerna 6, 8 och 9.

– Studenterna får information och sköter det mesta interaktivt via internet, men när de behöver oss så är det inte svårt att hitta hit. Nu sitter vi verkligen mitt i verksamheten.

Utbildningsadministratörerna Eva Körner Muhrbeck och Susanne Claesson är euforiska över de nyrenoverade lokalerna som de arbetar i sedan den 1 november.


Hallå där...

tadeusz wieloch
Professor Tadeusz Wieloch. Bild: Kennet Ruona

Tadeusz Wieloch, professor vid IKVL. Medicinska fakulteten och Region Skåne inrättar fem nya centrum inom områdena neurologiska sjukdomar och urologisk cancer. Ett av dessa, StrokeSyd, blir du ordförande för. Vad är syftet med centrumbildningen?

– Syftet är att samla deltagarna; forskare, vårdpersonal och entreprenörer, som vill bidra till att förbättra Vårdkedjan Stroke till gagn för strokepatienten. StrokeSyds uppgift blir att facilitera samarbeten mellan deltagarna och över institutions-, klinik- och huvudmannagränser.

Fem nya centrumbildningar: StrokeSyd, UroCan-LU, Huntingtoncentrum, NeuroLund, Neuronano Medicin


Ny professor arbetar för bättre vård av för tidigt födda barn

david ley
David Ley, professor i neonatologi. Bild: Kennet Ruona

David Ley, tidigare professor i pediatrik, blev i oktober utsedd till professor i neonatologi vid IKVL. Genom sin forskning försöker han bidra till att skapa bättre förutsättningar för förtidigt födda barn.

– Vi har utvecklat en djurmodell för intraventrikulära hjärnblödningar då detta är en komplikation för de mycket förtidigt födda barnen. Ju tidigare man föds desto större är risken att små kärl brister. Konsekvenserna med skador på hjärnan kan bli stora, till exempel att barnen får cerebral pares, berättar David Ley.


Ny docent i molekylär lungbiologi

oskar hallgren
Oskar Hallgren, nybliven docent vid IKVL. Bild: Staffan Larsson

Oskar Hallgren, forskare vid sektionen för lungmedicin och allergologi, blev i oktober docent i molekylär lungbiologi vid IKVL. Hans forskning fokuserar på att förstå varför patienter med kroniska lungsjukdomar, såsom lungfibros och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har försämrad förmåga att reparera sin lungvävnad.


Disputationer

JANUARI
19 Barbara Geppert, klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi. (Sentinel lymph node biopsy in endometrial cancer).
19 Jon Thorkell Einarsson, klinisk medicin med inriktning reumatologi. (Impact of drug induced remission in rheumatoid arthritis).
26 Martin Sjöström, klinisk medicin med inriktning onkologisk patologi och kirurgi. (High-Througput molecular techniques and personalized treatment for primary breast cancer).

FEBRUARI
2 Jonas Wrigstad, klinisk medicin med inriktning patientsäkerhet. (The inside of a paradigm. An expedition through an incident reporting system).

MARS
2 Shahnaz Akil, klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi. (On stable coronary artery disease - Diagnostic aspects of stress-induced myocardial ischemia).


Halvtidskontroller

JANUARI
16 Lisa Mellhammar, infektionsmedicin. "Kartläggning och prediktion av sepsis". (Infektionsklinikens bibliotek, SUS, Lund, kl 12.00).

22 Johan Nilsson, öron-, näs- och halssjukdomar. "Prerequisites for immunotherapy in nasopharyngeal cancer". (Föreläsningssalen, Öron-, Näs- och Halskliniken, Lasarettsgatan 21, SUS, Lund, kl 09.00).

24 Erik Omling, pediatrik. "Kirurgi för svenska barn: studier av sjuklighet och behandling, samt betydelsen av geografiska och socioekonomiska bestämningsfaktorer för tillgänglighet och utfall vid kirurgisk vård". (Seminariet, Konferensrum 4, Lasarettsgatan 40, SUS, Lund, kl 13.00).

31 Thérése Jönsson, ortopedi. "The effect of a supported osteoarthritis self-management program according to the Swedish Better management of patients with OsteoArthritis - Outcomes and predictions". (Ortopedens konferensrum Forskning, plan 8, SUS, Lund, kl 09.00).

FEBRUARI
2 Tomas Vedin, kliniska vetenskaper, Helsingborg. "Clinical aspects of adult minor head injury". (Stora föreläsningssalen, Läkarhuset, Helsingborgs lasarett, kl 10.00).


Nyhetsrullen 

Tanken har funnits länge, men nu har ett gemensamt kansli för tre av läkarutbildningens kliniska terminer i Lund äntligen slagit upp dörrarna. En trappa upp, vägg i vägg med sjukhusbiblioteket i Centralblocket, finns sedan några veckor administrationen för terminerna 6, 8 och 9.

Sverrir Stephensen, barnkardiolog på Childrens Hospital i Reykjavik, Island, och tidigare på Barnkardiologen i Lund, försvarade på luciadagen sin avhandling ”Right ventricular volume load and function in congenital heart defects”.

Oskar Hallgren, forskare vid sektionen för lungmedicin och allergologi, blev i oktober docent i molekylär lungbiologi vid IKVL. Hans forskning fokuserar på att förstå varför patienter med kroniska lungsjukdomar, såsom lungfibros och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har försämrad förmåga att reparera sin lungvävnad.