lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

lars ekblad
Lars Ekblad har parallellt med sin egen forskning flera uppdrag, bland annat är han ny sektionschef från den 1 juni vid institutionen. Bild: Olle Dahlbäck

Hallå där...

Lars Ekblad, avdelningschef för Onkologi och Patologi i Kampradhuset. Den 1 juni tog du över som sektionschef (sektion V) vid institutionen efter professor Karin Jirström, som framöver kommer att koncentrera sig på uppdraget som ansvarig för forskarutbildningen. Har du hunnit sätta dig in i ditt nya uppdrag?

– Ja, det tycker jag.

Vad gör en sektionschef vid IKVL?

– Biträder prefekten och sköter till exempel kontakten med avdelningscheferna inom sektionen.

Sektion V är den största sektionen vid institutionen vad gäller antalet avdelningar, elva stycken. Har du en strategi för hur du ska lägga upp arbetet?

– Jag ärver en välfungerande sektion från tidigare sektionschefer, så strategin blir att fortsätta på samma väg med god kontakt med avdelningscheferna.


Aerokocker vanligare förekommande i urin än vad man tidigare trott

erik senneby
Erik Senneby har nyligen disputerat vid IKVL. Bild: Katarina Ehrenborg

Bakteriesläktet Aerococcus var länge svårt att artbestämma och förväxlades lätt med alfa-streptokocker som ofta ses som förorening i urinprover.

I sin avhandling ”Aerococcal infections – from bedside to bench and back” har Erik Senneby visat att masspektrometri (MALDI-TOF MS) är en tillförlitlig metod att använda för att identifiera aerokocker.


Papareddy och Andréasson nya docenter

Praveen Papareddy (infektionsmedicin) och Kristofer Andréasson (reumatologi) är nyblivna docenter vid institutionen. Här presenteras kort deras forskning.


De är de bästa handledarna i Helsingborg

Gustav Torstensson (Kirurgen/Kärlkirurgen) och Karin Dahlquist (Obstetrik/Gynekologi) är enligt läkarstudenterna i Helsingborg de bästa handledarna på kursortens termin 8 och 9.

Det är studenterna på de kliniska medicinska terminerna 3 och 4 (termin 8 och 9) som utsett dem. Anestesi utsågs dessutom till bästa kliniska placering på termin 8.


Hallå där...

berit gesar
Sjuksköterskan Berit Gesar har i sitt avhandlingsarbete intervjuat personer som genomgått en höftoperation. Bild: Katarina Ehrenborg

Berit Gesar, sjuksköterska som disputerade den 31 maj vid Lunds universitet med avhandlingen ”The recovery process after a hip fracture of healthy patients, 65 years and older - perceptions, abilities, and strategies.”

Du ville med din avhandling förstå mer om patientens situation efter en höftfraktur och hur de såg på sin återhämtning till tidigare vardag. I studierna har du intervjuat patienter på akutsjukhuset 2-5 dagar efter höftfrakturoperation och i hemmet efter fyra månader. Du har också använt dig av kvalitetsregistret Rikshöft och enkäter. Alla patienterna i avhandlingen hade innan sin fraktur bott i eget hem och klarat sig utan hjälp från andra. Hur upplevde de situationen på sjukhuset?


pia sundgren
Pia Maly Sundgren, professor i diagnostisk radiologi, prisas för sitt akademiska ledarskap med "Minerva award for academic leadership". Bilder: Olle Dahlbäck
erik renstroem och lars hagander
Lars Hagander (t h), pediatrik, tar emot "Sveriges medicinska fakulteters Pris för internationalisering 2018" av Medicinska fakultetens dekanus Erik Renström.

IKVL-are prisade för sina insatser

För en vecka sedan blev det klart att barnkirurgen Lars Hagander får "Sveriges medicinska fakulteters Pris för internationalisering 2018" för sitt internationella utbildningsarbete. Den 1 juni fick han ta emot priset i Belfragesalen av Medicinska fakultetens dekanus Erik Renström. Samtidigt blev det känt att Pia Maly Sundgren, professor i diagnostisk radiologi, prisas av Future Faculty  för sitt akademiska ledarskap.


Hallå där...

Freddy Ståhlberg, professor i medicinsk strålningsfysik vid IKVL och chef för LBIC, Lund University Bioimaging Center. Ni firade i dagarna att det var tio år sedan LBIC bildades. För de som inte känner till er verksamhet, vem är er uppdragsgivare och vad är ert uppdrag?

freddy staahlberg
Freddy Ståhlberg har varit med och byggt upp LBIC, men i sommar lämnar han över jobbet som chef till Gunilla Westergren-Thorsson. Bild: Olle Dahlbäck

– LBIC inrättades vid Medicinska fakulteten i september 2008 i nära samarbete med fakultets-, region- och universitetsledning. Syftet var att bygga ett tvärvetenskapligt bildcentrum med utrustning för olika avbildningssystem från cellulär till smådjurs- och vidare till helkroppsnivå i människa. LBIC arbetar som en så kallad ”core facility” och är öppet för alla kliniska och prekliniska forskargrupper vid fakulteten, Region Skåne och vid Lunds universitet. LBIC erbjuder spetsutrustning inom medicinsk avbildning och vi erbjuder givetvis också experthjälp vid användningen av all utrustning.


Disputationer

SEPTEMBER
7 Christian Reitan, klinisk medicin med inriktning kardiologi."Cardiac resynchronization therapy - risk stratification and long-term outcome". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).
28 Jakob Lundgren, klinisk medicin med inriktning kardiologi. "Pulmonary Hypertension related to heart failure and hypoxia – Mechanisms, new treatment strategies and impact on mortality following heart transplantation. Experiences from Skåne University hospital in Lund". (Lokal meddelas senare, kl 09.00).


Halvtidskontroller

JUNI
29 Michaela Roth, neurologi. "Functions of pericytes in ischemic stroke". (BMC, Seminarroom I1345, Lund, kl 09.00)

AUGUSTI
27 Linn Rosell, onkologi och patologi. "Resource use, benefits and barriers regarding multidisciplinary team meetings: a study in Swedish cancer care". (Regionalt cancercentrum syd, byggnad 404, projektrummet, kl 15.00).


Nyhetsrullen 

Praveen Papareddy och Kristofer Andréasson är nyblivna docenter vid institutionen. Här presenteras kort deras forskning.

Bakteriesläktet Aerococcus var länge svårt att artbestämma och förväxlades lätt med alfa-streptokocker som ofta ses som förorening i urinprover. I sin avhandling ”Aerococcal infections – from bedside to bench and back” har Erik Senneby visat att masspektrometri (MALDI-TOF MS) är en tillförlitlig metod att använda för att identifiera aerokocker.

Lars Ekblad, avdelningschef för Onkologi och Patologi i Kampradhuset. Den 1 juni tog du över som sektionschef (sektion V) vid institutionen efter professor Karin Jirström, som framöver kommer att koncentrera sig på uppdraget som ansvarig för forskarutbildningen. Har du hunnit sätta dig in i ditt nya uppdrag?