lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

vert
Jan Degerfält styr den virtuella tredimensionella strålningssimulatorn. Bild: Olle Dahlbäck

Strålbehandling i den virtuella världen

Nu ska studenter och vårdpersonal ta hjälp av Virtual Reality för att lära sig strålbehandling.

Det är ett nära samarbete mellan avdelningen för onkologi vid Lunds universitet och Skånes onkologiska klinik vid SUS i Lund som resulterat i att Sveriges första VERT är på plats och idag invigs den. Det innebär helt nya möjligheter att lära sig dagens avancerade strålningsutrustning.


En eftermiddag med fokus på hjärtsvikt

marie louise edvinsson
Marie-Louise Edvinsson var en av föredragshållarna när Tegger Stiftelsen bjöd in till ett symposium om hjärtsvikt. Bild: Olle Dahlbäck

Den vanligaste orsaken till akutbesök på Skånes universitetssjukhus är patienter som har symptom med andningsbesvär. I de allra flesta fall är det försvårad hjärtsvikt som gör att man läggs in på sjukhus. Då söktrycket är hårt och vårdplatserna färre så leder det till för korta vårdtider, något som visat sig vara en stor risk för återinläggning inom 30 dagar för hjärtsviktspatienter.

För att uppmärksamma hjärtsvikt arrangerades Tegger Dagen under rubriken ”Om hjärtsvikt nu och i framtiden”. Ett symposium som lockade över 200 personer till Blockets aula i Lund. Arrangör var Tegger Stiftelsen i samarbete med Lunds universitet och Region Skåne.

Åhörarna bjöds på en kavalkad av föreläsningar om hjärtsvikt; från ”Det endokrina hjärtat” till ”Palliation – vad är det, när behövs det vid hjärtsvikt?”.

En av föredragshållarna, Marie-Louise Edvinsson, klinisk forskare vid IKVL som 2014 disputerade med en avhandling om natriuretiska peptider vid hjärtsvikt.


IKVL-forskare knyts till WCMM

Från och med 1 maj 2018 knyts fem nya kliniska forskare till Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Lunds universitet (WCMM LU).

Tre av de nya kliniska forskarna som nu knyts till WCMM är från IKVL; Anders Wittrup (onkologi och patologi), Robin Kahn (pediatrik) och Einar Heiberg (klinisk fysiologi).

Med dessa nyrekryteringar är det nu totalt 11 kliniska forskare knutna till WCMM i Lund. Tillsammans med internationellt rekryterade grundforskare ska de driva forskningen inom regenerativ medicin framåt - från molekyl till människa. Hittills är det fem grundforskare som etablerat sig inom WCMM i Lund och ytterligare tre är under tillsättning.


Ny metod ökar livslängden på donerad hjärnvävnad

my andersson
My Andersson, forskare i experimentell neurologi vid IKVL. Bild: Tove Smeds

Forskare vid Lunds universitet har tagit fram en metod som gör att donerad hjärnvävnad från personer med epilepsi kan användas för forskning under 48 timmar.

Tidigare hade forskarna tolv timmar på sig att testa nya behandlingsformer innan cellernas struktur börjar brytas ned. Metoden publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.


Hallå där...

bo aakerstroem
Bo Åkerström har snabbt kommit in i rollen som avdelningschef på Infektionsmedicin. Bild: Olle Dahlbäck

Bo Åkerström, professor i infektionsmedicin och sedan årsskiftet ny avdelningschef vid avdelningen för infektionsmedicin på BMC. Har du acklimatiserat dig i din nya roll?

– Ja, det gick snabbt och lätt att komma in i rutinerna, mycket tack vare avdelningens fantastiska anslagsadministratör Anita Berglund och stor hjälp från Bo Baldetorp och institutionens kansli.


Kinolonantibiotika kopplas till ökad risk för aortasjukdom

malin inghammar
Malin Inghammar är en av forskarna bakom studien. Bild: Katrin Ståhl

Forskare vid Karolinska Institutet, Statens Serum Institut i Danmark och Lunds universitet har funnit ytterligare stöd för ett misstänkt samband mellan antibiotika av typen kinoloner och ökad risk för akut aortasjukdom. Studien publiceras i den ansedda tidskriften BMJ.

En av forskarna bakom studien är Malin Inghammar, Infektionsmedicin IKVL, och läkare på Skånes Universitetssjukhus.


Disputationer

MARS
23 Yulia Surova, klinisk medicin med inriktning neurologi. "Magnetic resonance imaging in Parkinson´s disease and related disorders". (Föreläsningssal 4, Blocket, kl 13.00).
28 Jakob Hakon Christensen, biomedicin med inriktning experimentell hjärnforskning. "Removing the barriers of brain plasticity after experimental brain injury". (Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund, kl 13.15).

APRIL
6 Sarah Piel, klinisk medicin med inriktning experimentell medicin. "Mitochondrial medicine - new strategies to evaluate drog toxicity and develop pharmacological protection of the cell´s power house". (Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund, kl 09.00).
13 Anna Stjärne Aspelund, klinisk medicin med inriktning infektionsmedicin. "Immunocompromised patients - infections, diagnostics and nosocomial transmission". (GK-salen, BMC, Sölvegatan 19 i Lund, kl 13.00).
19 Alexandra Albertsson-Lindblad, klinisk medicin med inriktning onkologi. "Mantle cell lymphoma - therapeutic strategies in vivo and in vitro". (Lokal meddelas senare, kl 09.00).
19 Frank Blixt, biomedicin med inriktning cellbiologi. "Retinal ischemia: a vascular perspective". (Lokal meddelas senare, kl 09.15).
20 Maria Ekholm, klinisk medicin med inriktning onkologi. "Prognostic and predictive markers in breast cancer - Quality assurance and long-term effects of adjuvant tamoxifen treatment". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).
27 Looket Dihge, klinisk medicin med inriktning kirurgi. "Predictors of lymph node metastasis in primary breast cancer and risk models for tailored axillary management". (Lokal meddelas senare, kl 13.00).


Halvtidskontroller

MARS
26 Mårten Unnerbäck, anestesiologi och intensivvård. "On cerebral blood flow and the intracranial pressure curve". (EA-blocket, plan 4, föreläsningssalen, kl 09.30).

APRIL
11 Alex Adusei Agyemang, pediatrik. "Cerebro-cerebellar exposure to cell-free hemoglobin following preterm intraventricular hemorrhage: causal in brain damage?". (BMC, konferensrum I1345, SUS, Lund, kl 09.00).

13 Ulf Dahlstrand, oftalmologi. "New technology for better skin tumor margin detection: evaluation of extended-wavelength diffuse reflectance spectroscopy". (Konferensrummet, Ögon A, 2 vån., Lund, kl 12.30).

27 Katina Pettersson, ortopedi. "Quality of life and scoliosis in cerebral palsy". (Ortopedens konferensrum, Forskning, plan 8, SUS, Lund, kl 09.00).

MAJ
3 Anna Lybeck, anestesiologi och intensivvård. "Temperature management after cardiac arrest, post anoxic injury and neurological recovery". (Arbetsavdelningens konferensrum, Intensiv och perioperativ vård, plan 6, hisshall B, SUS, Lund, kl 10.00).


Nyhetsrullen 

Den vanligaste orsaken till akutbesök på Skånes universitetssjukhus är patienter som har symptom med andningsbesvär. I de allra flesta fall är det försvårad hjärtsvikt som gör att man läggs in på sjukhus. Då söktrycket är hårt och vårdplatserna färre så leder det till för korta vårdtider, något som visat sig vara en stor risk för återinläggning inom 30 dagar för hjärtsviktspatienter.

Bo Åkerström, professor i infektionsmedicin och sedan årsskiftet ny avdelningschef vid avdelningen för infektionsmedicin på BMC. Har du acklimatiserat dig i din nya roll?

IKVL-forskarna Mårten Annertz och Mats Geijer vid Diagnostisk radiologi och överläkare på Skånes universitetssjukhus, skrev tillsammans med kollegor ”Årets bästa översiktsartikel 2017” i Läkartidningen.