lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Prisas för forskning om palliativ vård

2017-09-26

birgit rasmussen

Patientens behov ska styra tillgången till palliativ vård och vården ska vara likvärdig oavsett diagnos, ålder och var vården sker. ”Även om döden är oundviklig borde inte ett ”dåligt” döende vara det", lyder Birgit Rasmussens slutsatser efter år av forskning om palliativ vård i Sverige. Nu får hon 150 000 kronor från Jan Hains stiftelse för sin forskning.

Jan Hains stiftelse för vetenskaplig klinisk medicinsk forskning tilldelar Birgit Rasmussen pengarna vid en ceremonin med middag den 9 november. Hon och övriga pristagare kommer då att kortfattat berätta om den forskning som tagit dem dit.

Birgit Rasmussen, professor i forskargruppen Hälsofrämjande komplexa interventioner, berättar så här om sitt område:

”Även om döden är oundviklig borde inte ett ”dåligt” döende vara det. Ett dåligt döende innebär bristande symtomlindring av smärta, ångest, oro, att patientens och närståendes behov inte möts; att deras önskemål och prioriteringar är okända, bristande kommunikation och dålig förberedelse inför döendet och döden samt onödiga inskrivningar på sjukhuset.

Min såväl som Palliativt Utvecklingscentrums utgångspunkt är att patientens behov ska styra tillgången till palliativ vård och att den ska vara likvärdig oavsett diagnos, ålder och var vården sker av personer med kroniska sjukdomar, vilket är angeläget för att bland annat kunna möta de äldres behov. Den positiva utvecklingen av den palliativa vården i Sverige under de senaste decennierna är ett viktigt steg för att förebygga och förhindra ett ”dåligt” döende, men fortfarande finns stora förbättringspotentialer i de flesta delar av landet.

Det finns ett framtida värde i att min verksamhet med att forska, utbilda och utveckla den palliativa vården i Sverige och världen fortsätter och jag tänker att detta är anledningen till att jag har renderats denna utmärkelse. En utmärkelse som jag är oerhört glad och stolt över och som kommer att bidra till unga forskares karriärsutveckling inom palliativ vård.”

Läs mer om Birgit Rasmussen på forskningsportalen Lucris.