lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.

Aktuellt


Mariette Derwig

Skåne har lägst antal fyraåringar med övervikt eller fetma, visar en ny rapport. Barnläkare Mariette Derwig berättar i Sveriges Radio P1 och P4 om barnhälsovården i Skånes arbete för att förebygga övervikt och fetma hos förskolebarn.

   

   

   

Susanne Iwarsson

Att unga människor kan och tar till sig ny teknik bättre än äldre är en vanlig uppfattning. Det menar professor Susanne Iwarsson som nu ska undersöka vilken betydelse tekniken har, och har haft, för olika generationer. 

     

   

Emelia Mellergård

Emelia Mellergård är psykolog vid Anorexi- och Bulimimottagning för vuxna, vid Högsbo sjukhus och doktorand i forskargruppen Fysioterapi vid Lunds universitet. Den 10 september genomförde hon sin halvtidsbedömning vid Institutionen för hälsovetenskaper i Lund. I sin forskning studerar hon sambandet mellan patientfaktorer och god diabeteshantering.

Marianne Granbom

Östersund är första kommun att testa en ny och unik borådgivnings-app för äldre. Testning ingår i ett forskningsprojekt som Marianne Granbom, biträdande forskare vid Lunds universitet och knuten till forskningscentrumet CASE, är ansvarig för.

 

   

Susann Porter

Susann Porter, doktorand vid forskargruppen Psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet är skribent till en nyligen publicerad debattartikel i Dagens Medicin: ”Vägen tillbaka till arbete för personer med depression måste ses över”. Klicka på länken "Läs mer" nedan för att komma till artikeln.