lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.

Aktuellt


Susanne Iwarsson och Cecilia Pettersson

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Institutionen för hälsovetenskaper och Cecilia Pettersson, dr med vet, leg. arbetsterapeut, har i dagarna prisats av Storbritanniens motsvarighet till Sveriges Arbetsterapeuter: Royal College of Occupational Therapists. Priset gick till bästa artikel som under det senaste kalenderåret publicerats i British Journal of Occupational Therapy. Artikeln anses betydelsefull för forskningsfältets internationella utveckling.

sjuksköterska liten bild

För lite mindre än en vecka sedan tog sjuksköterskestudenterna sin examen. De uppmärksammades av såväl lärare som familjemedlemmar i universitetshusets aula i Lund. Om de vill har de nu möjlighet att specialisera sig och läsa vidare på avancerad nivå, exempelvis till barnmorska och till specialistsjuksköterska.

anna karin dykes

Alkoholdropp för blivande mammor, demonstrationer för bättre smärtlindring och pappor som äntligen får tillträde till förlossningsrummet. Förlossningsvården och barnmorskeyrket har genomgått stora förändringar – inte minst under de senaste femtio åren. Det borde Anna-Karin Dykes om någon veta ­– hon började jobba som barnmorska redan 1968 och för trettio år sedan disputerade hon som första barnmorska vid Lunds universitet.

Sophie Jörgensen

I maj 2018 tilldelades Sophie Jörgensen, dr med vet och ST-läkare vid Skåne universitetssjukhus, ett stipendium för bästa vetenskapliga arbete som läkare under specialistutbildning i rehabiliteringsmedicin. Sophie disputerade 2017 i rehabiliteringsmedicin vid Institutionen för hälsovetenskaper på en avhandling om att åldras med ryggmärgsskada (länk till avhandlingen). 

Michelle Stahlhut, foto: Ylva Nilsson

Ett 12-veckors vårdprogram har tagits fram, testats och därefter utvärderats ämnat för att öka personer med Rett syndroms livskvalitet. Doktorandprojektet vars avhandling läggs fram i juni visar på positiva resultat och belyser ett flertal faktorer som påverkar tjejernas vårdsituation. Mer i detalj undersökte Michelle Stahlhut, doktorand vid Lunds universitet och fysioterapeut på Center for Rett syndrom vid Rigshospitalet i Köpenhamn, betydelsen av ”Uptime” - en benämning på rörelse i stående eller gående position.