lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.

Aktuellt


Gerd Ahlstrom

Allt fler åldras hemma idag och flyttar till ett särskilt boende först sista tiden i livet. Trots det saknas kunskap om palliativ vård på boendena – något som ny forskning vill förändra. I Sveriges Radios program "Vetandets Värld" kan ni lyssna till Eva Persson, anhörig, Gerd Ahlström, professor i omvårdnad vid Lunds universitet, Carl-Johan Furst, professor i palliativ medicin vid Lunds universitet, Jan Nilsson, sjuksköterska i Lunds kommun.

haelsovetenskapens dag inst

Intresset var stort för årets Hälsovetenskapens dag som genomfördes den 10 oktober vid Institutionen för hälsovetenskaper i Lund, under temat ”Fysisk aktivitet och rörelse – prevention och behandling”. Närmare 150 besökare samlades vid institutionen för att ta del av en intressant och innehållsrik eftermiddag med föreläsningar, posterutställning och frågestund.

annette holst

Att få prata om sina känslor och tankar i särskilda hälsosamtal uppskattas av kvinnor som drabbats av bröstcancer och deras familjer. Men många upplever att de får hjälpen för sent visar Anette Holst Hansson i sin doktorsavhandling och ger en djupare förståelse av livsvillkoren för bröstcancerdrabbade kvinnor och deras familjer. Avhandlingen har uppmärksammats i Vårdförbundets tidning Vårdfokus, Omvårdnadsmagasinet från Svensk sjuksköterskeförening, P4 Malmöhus och Vetenskap & hälsa.

tornberg

Innowalk är ett motoriserat hjälpmedel som möjliggör gångliknande rörelser i upprätt stående för barn med svår cerebral pares. Nu ska hjälpmedlet testas i en ny studie vid Lunds universitet, som tilldelats 4,8 miljoner i anslag från Vetenskapsrådet.Träning i Innowalk ger en ny unik möjlighet att designa och studera effekterna av individuella träningsprogram hos barn med svår cerebral pares, säger Åsa Tornberg, som leder forskningsprojektet.

anna forsberg liten

Anna Forsberg, leg. professor i vårdvetenskap och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening har föreläst om profession & professionsetik under årets VFU-konferens. Svensk sjuksköterskeförening anordnar tillsammans med Karlstads universitet den årliga konferensen kring utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen i högskolans vårdutbildningar. Temat för 2018 års konferens är "att förbereda professioner för framtidens vård".