lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Clinical Research Centre

Information gällande postrutiner:

För att bibehålla god och samtidigt kostnadseffektiv posthantering har CRC Service överfört posthanteringen för CRC från Region Service till andra operatörer.


Det kliniska forskningscentrumet Clinical Research Centre (CRC) är en attraktiv forskningsmiljö mitt i Malmö med uppgift att bidra till att människors hälsa förbättras i världen. Genom att ge forskningen bästa möjliga förutsättningar kan nya medicinska upptäckter omsättas i förbättrad diagnostik och behandling och förebyggande hälsovård. Bakom CRC står Lunds universitet och Region Skåne.

Genom etablerandet av CRC i Malmö och utbyggnaden av Biomedicinskt centrum, BMC, i Lund intar Medicinska fakulteten vid Lunds universitet platsen som norra Europas modernaste medicinska fakultet.