lu.se

BMC - Biomedicinskt centrum

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

BMC - Biomedicinskt centrum

Biomedicinskt centrum är en kreativ forsknings- och utbildningsmiljö i Lund för högkvalitativ experimentell medicinsk forskning med klinisk inriktning. Forskningen är tydligt problemorienterad och forskargrupperna arbetar i tematiska mosaiker där utvecklingen stimuleras av att koncept och idéer från olika områden bryts mot varandra. BMC är ett internationellt forskningscentrum av toppklass som förmår att rekrytera och utbilda de allra bästa forskarna.

bmc

Nära till den kliniska verksamheten

BMC ligger i det närmaste vägg i vägg med Skånes universitetssjukhus i Lund, och närheten gör att vägarna mellan klinik, laboratorium och tillbaka till kliniken är korta, inte enbart i tanken utan även rent fysiskt. Inom gångavstånd från hittar du även naturvetenskapliga fakulteten, Lunds tekniska högskola (LTH), forskningsbyn Ideon Science Park och ett stort antal läkemedels- och bioteknikföretag.

BMC i siffror

  • Ca 50 000 kvm.
  • 168 forskargrupper.
  • Över 1300 forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal.
  • Ca 700 grundutbildningsstudenter.
  • Moderna forskningslaboratorier, ca 38 000 kvm fördelade på fem byggnader.