lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Utbildning

Vid institutionen deltar lärare i utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Utbildning innefattar.

  •  utbildningsprogram för arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, röntgensjuksköterska och barnmorska samt läkare
  •  specialistutbildningar inom omvårdnad
  •  fristående kurser
  •  mastersutbildningar
  •  uppdragsutbildningar och beställd utbildning