lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Vår institution

om oss ingress bild

Institutionen för hälsovetenskaper grundades 2005 och är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi arbetar för att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. 

Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering.

Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.